2020

Pamätník ženistov

V predvečer 76. výročia Slovenského národného povstania sa
v Seredi uskutočnil slávnostný akt odhalenia Pamätníka, ktorí je
vzdaním úcty všetkým ženistom, ktorí v minulosti robili i dnes robia
česť slovenským ozbrojeným silám a celému Slovensku. Na zriadení
pamätníka sa v spolupráci podieľali o.z. UN VETERAN SLOVAKIA,
mesto Sereď a Vojenský historický ústav. Pri symbolickom odhalení
pamätníka, ktorý predstavuje ženijné transportné vozidlo PTS – 10,
pásku prestrihli minister obrany SR Jaroslav Naď, náčelník
Generálneho štábu generál Daniel Zmeko, primátor mesta Ing.Martin
Tomčányi a prezident UN VETERAN SLOVAKIA plukovník Štefan
Jangl. Jaroslav Naď vo svojom príhovore vyslovil uznanie všetkým
ženistom, ktorí sa zaslúžili o budovanie slovenských ozbrojených síl.
Osobitne poďakoval profesionálnym vojakom zo Ženijného práporu
v Seredi ktorí sa podieľajú na obnove bezpečnosti doma i v zahraničí
svojou službou v misiách a operáciách krízového manažmentu.
V hlavnom príhovore potom prezident UNVS plukovník Štefan Jangl
zdôraznil úlohu ženijného vojska nielen v podpore ozbrojených síl, ale
aj v pomoci civilnému obyvateľstva pri živelných pohromách
a katastrofách, i v pomoci obyvateľstvu vo vojnou zmietaných
krajinách, kde slovenskí ženisti pôsobili v rámci mierových misií.
Minister pamätnou medailou k 75. Výročiu ukončenia 2. svetovej
vojny potom vyznamenal 13 vojnových veteránov mierových misií.
Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Sekcie ľudských
zdrojov Martin Jakál, riaditeľ Vojenského historického ústavu
plukovník Miloslav Čaplovič, bývalý náčelník Generálneho štábu
generálporučík Peter Vojtek, súčasní i bývalí vojaci – ženisti
a občania Serede. Vďaka za zriadenie pamätníka a jeho umiestnenie
na území mesta patrí primátorovi Martinovi Tomčányimu
a mestskému zastupiteľstvu Serede.
Príhovor prezidenta UN VETERAN SLOVAKIA plukovníka
Štefana Jangla:

Vážený pán minister,
Vážený pán NGŠ
Vážený pán bývalý NGŠ
Vážený pán Generálny riaditeľ Sekcia ľudských zdrojov
Vážený pán zástupca veliteľa PS OSSR
Vážený pán Primátor
Ctené dámy, vážený páni , priatelia

Ak zhrnieme činnosť ženistov v minulosti dôjdeme k záveru, že ženisti plnili nasledujúce úlohy ženijného zabezpečenia bojových operácií : po prvé ženijný prieskum, po druhé zabezpečenie pohybu vojsk, po tretie zabezpečenie priestoru obrany. Podľa toho vidíme ,že činnosť ženijného vojska je rôznorodá. Od plnenia úloh najjednoduchších až po zložité úlohy ženijného zabezpečenia pomocou moderných prostriedkov a techniky.
V našej histórii ženijného vojska sme prvého januára 1993 uzavreli históriu
československú a začali sme písať históriu slovenskú, ale za dlhé roky spoločnej cesty si ženisti zaslúžia hlbokú úctu, poďakovanie starším generáciám a súčasne povinnosť učiť sa zo spoločnej histórii ženijného vojska ďalej. Lebo najvyššiu cenu svojím životom a zdravím zaplatili mnohí ženisti v II. Svetovej vojne v boji za našu slobodu. Ale aj v mierovom živote v mnohých prípadoch nasadzovali ženisti svoje životy pri záchrane životov ľudí a materiálnych hodnôt našej spoločnosti. Obrovská práca ženistov tu v posádke SEREĎ bola spojená s výchovou mladej generácie . Vedenie ľudí k tvorivej činnosti, pocitu zodpovednosti za svedomitú
prácu, výchove k remeselnej zručnosti, to všetko vyznelo jednoznačne v konkrétnu výchovu mladej generácie k práci v prospech vlasti.
Tu je namieste pripomenúť si slová Dwighta Davida Eisenhowera, ktorý pred inváziou do Európy povedal: „Dokonalý odborný, psychologický a fyzický výcvik je jedinou ochranou a jedinou zbraňou, ktorú každý národ je schopný dať vojakom, než ich pošle do poľa.“ Dokonalá príprava je dôležitá aj preto že ženisti sa podieľajú aj na plnení úloh v situáciách, ktoré môžu nastať vplyvom tzv. nevojenských ohrození ako sú živelné pohromy, prírodné katastrofy (záplavy, povodne, rozsiahle plošné požiare vegetácie, snehové kalamity, víchrice, veterné smršte, zosuvy pôdy, zemetrasenia), priemyselné havárie (požiare, výbuchy, úniky nebezpečných látok…), epidémie a spoločenské a sociálne krízové javy . Všetky tieto nevojenské ohrozenia museli riešiť a stále riešia ženisti slúžiaci v posádke
SEREĎ. Príprava ženijných špecialistov je dôležitá aj preto, že svojím predurčením a spôsobom prípravy musia byť pripravení splniť úlohy i v medzinárodných mierových silách. Nasadenie ženistov v mierových operáciách predpokladá nielen budovanie ochranných stavieb, zriaďovanie nevýbušných zátarasov, vykonávanie prieskumu na prítomnosť mín, odmínovanie terénu, likvidácie munície, zabezpečenie náhradnej prepravy cez vodné prekážky po náhradných mostoch a prievozmi, ale musia pomáhať pri obnove infraštruktúry v danom regióne. Základ našej mierovej angažovanosti položil už pri vzniku Slovenskej republiky ženijný prápor MS OSN. Možno smelo povedať: legendárny slovenský ženijný prápor, v mierových silách známy pod názvom SLOVENBGAT Vojaci ženijného práporu MS OSN reprezentovali Slovensko v dvoch misiách OSN. V ťažkých podmienkach zodpovedne plnili úlohy a svoje povinnosti, čím prispeli k postupnému presadzovaniu mierového riešenia situácie na Balkáne. Aj ich príprava bola spojená s posádkou SEREĎ. Ženijný prápor MS OSN potvrdil, že slovenskí ženisti boli odborne pripravení plniť náročné úlohy vyplývajúce z účasti Slovenskej republiky v mierových operáciách.
Aj tu sa preukázalo, že odborná príprava a výcvik na cvičiskách sú pre plnenie úloh v mierových operáciách veľmi dôležité. Potvrdzujú to aj slová genmjr. Novosada , ktoré napísal vo svojich spomienkach na svoju prvú mierovú misiu : „Musel som byť presný a náročný pri výučbe i praktickom výcviku. Nemohol som tolerovať priemerné znalosti ani priemerné návyky. Uvedomujem si, že moja náročnosť v tomto ohľade nebola príliš populárna a že vojaci sa učili aj v noci, aby pri výcviku na druhý deň uspeli. Ale iné než výborné vedomosti a bezchybné praktické výsledky som si nemohol dovoliť akceptovať. Dôvod bol opäť jednoduchý. Pri odmínovaní a zneškodňovaní munície chyba, priemernosť ale aj šablónovitosť zabíja!“
Tieto jeho slová potvrdzujú, že odborná príprava ženijných špecialistov
v posádke SEREĎ bola a je na prvom mieste a preto môžeme byť aj na terajších našich ženistov hrdý a veríme , že naše OSSR doma ani vo svete nikdynesklamú.


Ďakujem za pozornosť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *