2023

Nadácia PRO PATRIA oceňovala významné osobnosti slovenského národného života: Za zásluhy o vznik demokratickej Slovenskej republiky.

Dňa 19. 9.2023 nadácia PRO PATRIA odovzdávala svoje výročné medaily z príležitosti 175. výročia vyhlásenia Slovenskej národnej rady a 31. výročia samostatnosti SR. Pamätnú striebornú medailu za zásluhy o slovenský národ a jeho samostatnosť dostali: prezident Ivan Gašparovič, jazykovedec Ján Kačala, spisovateľ Vladimír Mináč in memoriam, veľvyslanec Emil Kuchár, maliar a karikaturista Milan Stano, profesorka histórie Emília Hrabovec, heraldik Ladislav Vrteľ, generál Svetozár Naďovič, Klub generálov SR, generál Peter Novotňák, predseda spoločnosti M.R.Štefánika, plk. v. v. Štefan Jangl, prezident občianskeho združenia UN Veteran Slovakia, exilový spisovateľ a historik Ján Hnilica in memoriam, kňaz Šebastian Košút. Všetci ocenení si zaslúžia našu úctu.

PRO PATRIA jednak vzdáva česť významným osobnostiam nášho spoločenského života, jednak ich uvádza do povedomia verejnosti a vlastne supluje úlohu nášho štátu.