2022

Pietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri Zborove

V pondelok 4. júla 2022 sa pri soche Legionára v Seredi konala pietna spomienka pri príležitosti 105. výročia bitky pri haličskom mestečku Zborov. Bojový úspech československého vojska významne ovplyvnil aj vznik budúceho štátu.

Slávnostného aktu sa zúčastnili mnohí významní hostia, medzi nimi Tomáš Oparty – štátny tajomník Ministerstva vnútra SR, Peter Kozák – generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR, Jozef Viskupič – predseda Trnavského samosprávneho kraja, Adrián Jenčo – generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR, plk. Ing. Jozef Kasl – veliteľ 91. ženijného pluku, Ján Duranský – prednosta Okresného úradu Galanta, Ing. Jozef Jánsky – predseda Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante a Ján Račkovič – predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Seredi. Na slávnostný akt boli pozvaní aj plk.v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD. – prezident UN Veteran Slovakia a pplk. Ing. Ondrej Urban – predseda Zväzu vojakov SR klub Sereď.

 Vzdali  sme hold tým, ktorí sú pre nás symbolom mieru .

Predseda TTSK Jozef Viskupič vo svojom príhovore  povedal, že pri pamätníku Legionára v Seredi stojíme, lebo si chceme a musíme pamätať. „Legionár nech je symbolom, … Československé légie si práve po bitke pri Zborove vybudovali také meno, že mohli ďalej regrútovať. Boli rýchli, operatívni a dalo sa im dôverovať. Sme na predchodcov z československých légií hrdí a na tomto odkaze sa dá stavať aj v dnešnej spoločnosti.“ Hrdinovia, ktorých si zúčastnení hostia uctili sú pripomienkou, že na históriu nesmieme zabúdať, aby sme tragické vojnové udalosti nemuseli prežívať znova.