2024

Vzdávame hold hrdinom: 105. VÝROČIE BOJOV ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁROV NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

Pri pamätníku Legionára v Seredi sa 13. júna konal spomienkový ceremoniál, ktorý pripomenul 105. výročie hrdinských bojov československých legionárov na území Slovenska. Organizátorom tejto udalosti bolo Ministerstvo obrany Českej republiky – Odbor pre vojnových veteránov a vojnové hroby, spolu s Československou obcou legionárskou.

Mesto Sereď je jedným zo zastávok na tzv. Pietnej ceste, počas ktorej delegácia v priebehu siedmich dní navštívi pamätníky a vojnové hroby v 49. mestách a obciach po celom Slovensku. Hlavným cieľom tejto cesty je pripomenúť si tisíce obetí na oboch stranách konfliktu – československých legionárov a maďarských vojakov, ktorí padli v bojoch za slobodu a nezávislosť. Ceremoniál v Seredi bol výnimočný aj tým, že niektorí zástupcovia Československej obce legionárskej mali odeté dobové uniformy, čo pridalo udalosti autentickú atmosféru a vrátilo prítomných o sto rokov späť, do čias krutých bojov.

Česku delegáciu viedli Pavel Filipek a Pavel Kugler z Ministerstva obrany Českej republiky, ktorí zdôraznili význam zachovávania historickej pamäte a pripomínania si hrdinstva našich predkov. V Seredi ich privítal primátor mesta Ondrej Kurbel a viceprimátorka Mária Fačkovcová. Tejto aktivity sa zúčastnili  Zväz vojakov SR – klub Sereď , mestské múzeum Sereď,  za UN-Veteran Slovakia boli prítomní plk.v.v.Štefan Jangl, plk. v.v. Viliam Vacho, kpt.v.v. Milan Galgóci, mjr.v.v. Ingrid Karásková, pplk.v.v. Ondrej Urban.