2014

Ocenovanie osobnosti-plk. IVAN

Oceňovanie osobností

Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA  podalo návrh na Trnavský samosprávny kraj (TTSK) návrh na udelenie  „Pamätnej  medaile predsedu TTSK  – in memoriam“ plukovníkovi Štefanovi Ivanovi. Ocenenie prevzala pani Ivanová 2.10.2014. Na odovzdávaní za UN VETERAN SLOVAKIA bol prítomný prezident  plk.v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD.

2. 10. 2014 – Básňou Rudyarda Kiplinga Keď, v preklade Ľubomíra Feldeka, sa v trnavskom Divadle Jána Palárika začalo oceňovanie osobností Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Podujatie sa konalo v rámci tradičného Dňa TTSK, ktorý sprevádzali desiatky ďalších sprievodných akcií v zariadeniach TTSK. Ocenených bolo viac ako sto osobností a kolektívov Čestným občianstvom TTSK, Cenou TTSK a Pamätnou medailou predsedu TTSK.

Ocenenia za TTSK odovzdávali predseda TTSK Tibor Mikuš a podpredsedovia TTSK József Berényi a Zdenko Čambal. Na podujatí sa ako čestní hostia zúčastnili aj poslanci Zastupiteľstva TTSK, zástupcovia akademickej obce, primátori a starostovia, riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a ďalší.

Pamätná  medaila predsedu TTSK  – in memoriam

Plk. Ing. Štefan Ivan

Bol vojakom, ktorý ako ženista pôsobil v mierových misiách a zároveň sa  venoval aj príprave vojakov na zahraničné misie. Za svoju aktivitu a zodpovedný prístup k plneniu úloh dostal za svojho života množstvo ocenení a medailí. Osud to chcel tak, že za svojho života inicioval vybudovanie pamätníka obetiam misií a operácií a vlastne aj sebe, pretože dva roky  po jeho odhalení sa stal jednou z obetí tragického leteckého nešťastia v maďarskej obci Hejce. V roku 2007 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Sereď in memoriam. Ocenenie sa udeľuje za účasť na zahraničných mierových misiách a výchovu mladých vojakov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *