2023

Oslavy 143. výročia narodenia gen. M.R. ŠTEFÁNIKA

Pred rodným domom M. R. Štefánika si vojenské kapacity Ozbrojených síl SR, vojenské občianske združenia, veteráni, predstavitelia štátnej aj lokálnej správy, občania a návštevníci podbradlianskych Košarísk, slávnostným aktom pripomenuli 143. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika.

Na základe pozvánky sa členovia riadiaceho výboru o.z. UN Veteran Slovakia plk.v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD. a pplk.v.v. Ing. Jaroslav Valko zúčastnili uvedenej oslavy pri jeho rodnom dome na Košariskách, kde si uctili jeho pamiatku položením venca pred jeho rodným domom.