2021

Odhalenie sochy Legionára v Seredi

V utorok 26. októbra sa v Seredi konalo slávnostné odhalenie repliky SOCHY LEGIONÁRA. Po viac ako šiestich desaťročiach sa tak monument vrátil späť na svoje miesto. V minulosti bola socha dominantou námestia a od tejto udalosti bude opäť jedným zo symbolov Serede.

Ceremoniálu sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva kultúry SR, Veľvyslanectva ČR, Československej obce legionárskej, Nadácie M.R. Štefánika, o.z. UN VETERAN SLOVAKIA, zástupcovia mesta Sereď a samotní občania mesta.

Pomník legionára bol postavený na počesť bojovníkov, ktorí bránili Slovensko proti armáde Maďarskej republiky rád.  Pôvodná socha bola slávnostne odhalená v roku 1929 pred Obecným domom. Išlo o dielo sochárov Jozefa Pospíšila a Vojtecha Ihriského, ktorí sú autormi aj plastiky básnika P. O. Hviezdoslava na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Socha stála na svojom mieste do roku 1959, kedy bola ako „ ideologicky závadná“ odstránená. Do roku 1968 bola uložená v kasárňach a neskôr zakopaná do jamy za hrádzou pri Váhu.  Seredčania po roku 1989 vyvinuli nemalé úsilie o nájdenie sochy.  Za všetkých spomenieme zakladateľa mestského múzea a OZ Vodný Hrad Júliusa Matisa, ktorý inicioval v minulosti aj verejnú zbierku, z ktorej mali byť pokryté náklady vynaložené na hľadanie a opätovné vztýčenie sochy. O jej nájdenie sa vo veľkej miere zaujímal aj poslanec Dušan Irsák, vedúca múzea Mária Diková a ďalší nadšenci. Posledný bezúspešný pokus o nájdenie sa pomocou georadaru konal v roku 2019, na ktorom sa podieľal geofyzik Michal Hoffman.

Keďže sa sochu nepodarilo nájsť, radnica sa na podstavec pred mestským úradom rozhodla  umiestniť jeho kópiu. Zásluhu na príprave, spolupráci a prihlásenie pamätníka do zoznamu vojnových hrobov má najmä projektový manažér mesta Branislav Bíro. Samotná realizácia Pomníka legionárov trvala viac ako dva roky a išlo o cezhraničnú spoluprácu Slovenskej aj Českej republiky. Primátor Martin Tomčányi vo svojom príhovore povedal „S myšlienkou vrátiť sochu na pôvodné miesto prišiel pred viac ako 20 rokmi spoluzakladateľ mestského múzea a OZ Vodný Hrad Július Matis. Monumenty pripomínajúce pohnuté vojnové časy môžu byť zničené, môžu byť zakopané a nenávratne stratené. Ale vymazať skutočnosť, že mnohí ľudia za svoje ideály a našu slobodu bojovali a často krát položili i vlastné životy nie je v silách žiadnej politickej moci. Najmä vtedy nie, keď medzi nami stále žijú ľudia, ktorí poznajú históriu aj z iných ako oficiálnych zdrojov.“

Na celý proces realizácie repliky dohliadala komisia, ktorú menoval primátor mesta a bola schválená poslancami MsZ. Na zhotovenie diela vypísalo mesto verejnú súťaž, z ktorej vzišla víťazne spoločnosť Šmigrovský.  Išlo o spoločný projekt mesta Sereď, Ministerstva vnútra SR,  Ministerstva obrany ČR a Nadácie M. R. Štefánika.  Ako vo svojom príhovore na odhaľovaní povedal Peter Zvara z Ministerstva vnútra SR – organizačného odboru: „Pamätník legionára je ďalším úspešným výsledkom výbornej slovensko-českej spolupráce. Som presvedčený, že tento pamätník nebude plniť len estetickú úlohu, ale bude aj objektom vzbudzujúcim záujem o historické udalosti zložitého obdobia v rokoch 1918-1920.“

Výroba sochy podľa Františka Šmigrovského trvala 11 mesiacov. Všetky časti sú z minerálneho kompozitu vo výraze pieskovca. Podstavec je vysoký 3 metre a socha 3,5 m, celková váha sochy je cca 2,7 tony, váha samotného podstavca je cca 7 ton.  Po viac ako dvoch rokoch teda stojí replika pamätníka opäť na pôvodnom mieste na znak úcty československým legionárom. Príslušníci o.z. UN VETERAN SLOVAKIA plk. Štefan Jangl, pplk. Ľubomír Mičátek, pplk. Miroslav Urban, pplk. Bernard Roštecký, mjr. Karásková a pani Mária Roštecká položili veniec k pamätníku na znak úcty a vďaky čs. legionárom.

Primátor Tomčányi na záver vyjadril vďaku každému, kto prispel k znovuzrodeniu sochy:  „Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prácach, ktoré boli potrebné na vytvorenie a následné osadenie pamätníka podľa dostupnej dokumentácie a dobových fotografií. Veľká vďaka za organizáciu, financovanie a úspešné ukončenie projektu sochy Legionára patrí: zástupcom Ministerstva vnútra SR, zástupcom Ministerstva obrany SR, zástupcom československej obce Legionárskej, zástupcom Nadácie M.R.Štefánika, zástupcom veľvyslanectva ČR na Slovensku. Veľkú prácu odviedol aj projektový manažér mesta Sereď Branislav Bíro. Verím, že túto sochu už nedá nikto nikdy zakopať a bude obyvateľom Serede a jej návštevníkom pripomínať chrabrosť, odhodlanie a boj za slobodu. Bude pripomínať ďalším generáciám ako je dôležité pre smerovanie do budúcnosti pravdivé poznanie vlastnej minulosti.“