2024

Branný deň s vojakmi v Dunajskej Strede

Branný deň s OSN

V predvečer Dňa detí sa 31. mája konalo stretnutie s vojakmi na Základnej škole Zoltána Kodálya v Dunajskej Strede. Občianske združenie KARPATY pod vedením jeho predsedu plk.v.v. Eduarda Csongu pripravilo pre žiakov rôzne ukážky v podaní príslušníkov Čestnej stráže Ozbrojených síl SR, branné súťaže i zaujímavé prednášky o úlohách ozbrojených síl Slovenskej republiky. Súčasťou branného dopoludnia bola i takmer dve hodiny trvajúca prezentácia o poslaní mierových síl OSN v riešení konfliktov vo svete, na ktorých sa od roku 1993 podieľa i Slovenská republika. Tejto témy sa ujalo o.z. UN VETERAN SLOVAKIA. Prezident UN Veteran Slovakia plk. v.v. Štefan Jangl názorne s pomocou videoprojekcie objasnil žiakom úlohu medzinárodného spoločenstva pri riešení vojnových konfliktov vo svete, príspevok slovenských vojakov v mierových misiách, v ktorých aktívne pôsobia už viac ako 30 rokov. Podrobnejšie sa venoval našim prvým mierovým misiám – UNPROFOR a UNTAES v bývalej Juhoslávii, v rokoch 1993 až 1998 a úlohám, ktoré tam naša prvá mierová jednotka Ženijný prápor MS OSN plnila. Osobitnú pozornosť upriamil na odmínovanie a ochranu civilného obyvateľstva. V prednáške vystúpili i členovia výboru o.z. UN Veteran Slovakia pplk. v.v. Ľubomír Mičátek a pplk. v.v. Bernard Roštecký. O.z. UN VETERAN SLOVAKIA oceňuje spoluprácu s o.z. Karpaty pri tejto aktivite a nazdávame sa, že aj toto je spôsob ako našu mládež nielen informovať o novodobej histórii našich ozbrojených síl, ale aj poukázať na významnú úlohu, akú naši vojaci zohrávajú vo svete a prispievajú k mieru.