2024

Beseda v Bratislave

V stredu 19. júna sme sa stretli so žiakmi – deviatakmi, v bratislavskej Základnej škole na Hlbokej ceste. Diskutovali sme s nimi o mierových misiách a úlohe OSN v zabezpečovaní mieru vo svete. Prezident UN VETERAN SLOVAKIA plk. Štefan Jangl poskytol žiakom formou video prezentácie ucelené informácie o mierových misiách vojakov slovenských ozbrojených síl, vojnových konfliktoch, ktoré sa snaží riešiť OSN mierovou cestou. Podrobnejšie sa venoval najmä našim prvým misiám v bývalej Juhoslávii UNPROFOR a UNTAES, humanitárnej pomoci miestnemu obyvateľstvu i podpore, ktoré miestnym Slovákom v Chorvátsku poskytli slovenskí vojaci. Pozornosť venoval najmä nášmu odmínovaciemu programu v týchto misiách, pretože práve v tejto oblasti zachraňovali slovenskí ženisti životy a zdravie miestneho obyvateľstva. Krátku históriu oboch misií žiakom priblížil pplk. Bernard Roštecký. Zdá sa, že žiakov téma zaujala, pretože sme museli ešte po skončení hodiny odpovedať na množstvo otázok týchto budúcich stredoškolákov. Besedu v tejto základnej škole nám organizačne zabezpečil predseda vojenského združenia Karpaty plk. Eduard Csonga a podporiť nás prišiel i plk. Ivan Kvačkaj – dlhoročný vojenský novinár a redaktor Slovenskej televízie. Ďakujeme za pomoc v.z. Karpaty a Ivanovi za pekné snímky.