2023

79.výročie Slovenského národného povstania

Oslavy SNP v Trnave 2023

  Boli odvážni, statoční a odhodlaní bojovať proti fašistom. Aj tieto slová odzneli v príhovoroch pri pamätníku Slovenského národného povstania v Trnave na adresu vojakov Trnavskej posádky, ktorí v počte takmer tri a pol tisíca mužov odišli bojovať do povstania. Pod gestorstvom Trnavského samosprávneho kraja si ich pamiatku pri príležitosti 79. výročia SNP pripomenuli v piatok 25. augusta položením vencov  predstavitelia samosprávnych i štátnych inštitúcií, zástupcovia občianskych a kultúrnych združení i občania mesta Trnava. Predstavitelia UN VETERAN SLOVAKIA – prezident UNVS plk. Štefan Jangl, pplk. Ondrej Urban, pplk. Ľubomír Mičátek a pplk. Bernard Roštecký si trnavských vojakov – povstalcov uctili spolu s kolegami z Únie vojnových veteránov SR Klub Trnava, Jozefom Behulom, Ladislavom Dúbravským a Tiborom Krajčovičom. Spolu s nami sa pietneho spomienkového aktu zúčastnili aj vojenskí veteráni z Rače pod vedením Jána Mackovčina. Po slávnosti bol priestor aj na rozhovory veteránov s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom, riaditeľom Vojenského archívu Trnava Jozefom Petrášom i zástupcami jednotlivých delegácií. Po ukončení akcie sme pozdravili aj našich kamarátov z Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka, ktorí pre účastníkov slávnosti pripravili ukážky dobových zbraní i techniky z čias Slovenské národného povstania.   

Pietnym aktom  sme si mi novodobí veteráni aj v Seredi pripomenuli 79. výročie SNP

Pri príležitosti 79. výročia Slovenského národného povstania sa dňa 28. augusta v Seredi konal pietny akt kladenia vencov. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v mestskom parku pri Pomníku hrdinov SNP.

Slovenské národné povstanie patrí medzi najvýznamnejšie udalosti v dejinách Slovenska.

Pietneho aktu sa zúčastnili členovia UN Veteran Slovakia ,  primátor mesta, zástupcovia poslaneckého zboru a mestského úradu, zástupcovia Ženijného pluku v Seredi a Okresného úradu v Galante, členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu vojakov SR – Klub Sereď, TJ Rozkvet, Denného centra pre seniorov, občania mesta a iní hostia.

Zhromaždení účastníci pietneho aktu položením vencov k pamätníku vzdali poctu všetkým, ktorí počas Slovenského národného povstania a v období II. svetovej vojny položili svoje životy za našu slobodu. Každý veniec symbolizoval vďaku za odvahu a obetavosť hrdinom, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti a utrpeniu.

Oslavy 79. výročia SNP v Banskej Bystrici

Tohtoročné oslavy výročia SNP boli organizované v komornejšom duchu ako počas predošlých rokov. Prebehli v dňoch 28. augusta a 29. augusta 2023 v Banskej Bystrici. Naše občianske združenie na oslavách 79. výročia SNP zastupovali:  člen riadiaceho výboru pplk.   v. v. Jaroslav Valko a pplk. v. v. Jiří Kvasnička.

Dňa 28. augusta od 19,30 hod. sa v Štátnej opere v Banskej Bystrici  uskutočnil slávnostný gala večer za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov, ktorí v krátkych príhovoroch pripomenuli  mimoriadny význam Slovenského národného povstania.

Na pietnom akte v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici dňa 29. augusta vojnoví veteráni združení v UN-VETERAN SLOVAKIA položili veniec ku hrobu neznámeho vojaka v rámci formálnej časti osláv 79. výročia SNP. Táto časť osláv bola bez prejavov a iných „okázalostí“ s možnosťou účasti širokej verejnosti už od 10,00 hod. a celodenným programom s rôznymi ukážkami.