2022

Cena Gabriela  Zelenaya

  Rada Únie slovenských novinárov udelila Cenu Gabriela Zelenaya členovi o.z. UN VETERAN SLOVAKIA pplk. v.v. Bernardovi Rošteckému za úspešnú tvorivú činnosť v mediálnom priestore na prospech Slovenskej republiky. Cena mu bola udelená v Bratislave na slávnostnom seminári Únie, venovanom jubileu významného a populárneho komentátora a moderátora športových  podujatí, novinára a publicistu Gabriela Zelenaya, ktorý by sa v tomto roku dožil sto rokov. Na seminári si na miláčika rozhlasového vysielania zaspomínali významné osobnosti spoločenského a športového sveta, medzi inými napríklad bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, športový komentátor Dušan Gabáni, publicisti Dušan Kerný, Jozef Kuchár, rozhlasová redaktorka Mária Mikušová a mnohí ďalší. Bernard Roštecký pôsobil v Slovenskom rozhlase v Armádnej redakcii dvadsaťdva rokov a venoval sa i športovým témam najmä z prostredia vrcholového športu v armáde a ozbrojených silách. Niekoľko rozhovorov do vysielania Slovenského rozhlasu urobil i s Gabom Zelenayom, ktorý bol veľkým fanúšikom športovcov združených v Dukle, či už v Banskej Bystrici, alebo Trenčíne. Cenou Gaba Zelenaya boli ocenení aj viacerí novinári z rôznych médií i významní športovci napríklad hokejisti a vynikajúci reprezentanti našej krajiny Jozef Golonka, Dárius Rusnák, Igor Liba, futbalisti Dušan Galis a Ladislav Petráš, náš vynikajúci olympionik Jozef Plachý, komentátor športových podujatí Dušan Gabáni i rozhlasový športový komentátor Stanislav Dutka.