2022

Stretnutie s Náčelníkom Generálneho Štábu

Na základe pozvania náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR prebehlo 31. januára 2022 stretnutie na MO SR s pánom generálom Ing. Danielom Zmekom. Pri tejto príležitosti NGŠ odovzdal na návrh Zväzu vojakov klub Sereď Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky- bronzový plk.v.v. Ing. Štefanovi Janglovi, PhD.

Prezident UN VETERAN SLOVAKIA odovzdal náčelníkovi Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Rad UN VETERAN SLOVAKIA II. Stupňa – zlatý, za jeho podporu veteránskeho hnutia a podporu mieru.