2021

Ústredné oslavy 77.výročia SNP v Banskej Bystrici si pripomenuli aj príslušníci UN-Veteran Slovakia.

Na spomienkovom zhromaždení v Múzeu SNP v Banskej Bystrici dňa 29. augusta vojnoví veteráni združení v UN-VETERAN SLOVAKIA položili veniec ku hrobu neznámeho vojaka v rámci celoštátnych osláv 77. výročia SNP. Pietneho aktu a osláv sa zúčastnili členovia výkonného výboru pplk.v.v. Jaroslav Valko a pplk.v.v. Jirko Kvasnička. Mimoriadny význam Slovenského národného povstania pripomenuli vo svojich príhovoroch:

Prezidentka SR Zuzana Čapútová, ktorá ocenila najmä statočnosť účastníkov SNP a dala ich za príklad boja za spoločné vyššie ciele. Hlava štátu podotkla, že rozhodujúca časť národa sa v auguste 1944 postavila proti nacizmu a fašizmu na obranu ľudskosti a civilizácie. “Povstanie bránilo hodnoty, na ktorých stál a stojí demokratický a humánny svet, oslavujeme ho ako jeden z našich najvýznamnejších štátnych sviatkov, lebo ním nielen sami sebe, ale aj svetu hovoríme, čím sme a čím chceme byť, k čomu sa bytostne hlásime,” doplnila.

Predseda parlamentu Boris Kollár vyzdvihol hrdinstvo účastníkov SNP a hovoril o príklade hodnom nasledovania aj pre mladú generáciu. Poučenie z vývoja situácie po SNP by si podľa neho mohla vziať aj aktuálna politická scéna. Povstanie označil za unikát medzi odbojovými hnutiami v okupovanej Európe. “Máme byť na čo hrdí, máme sa čím pýšiť pred vlastným obyvateľstvom i pred Európou. Len si to akosi nevážime,” poznamenal. Občania podľa neho o svojich národných dejinách a SNP veľa nevedia, čo prispieva k podliehaniu falošným interpretáciám jeho významu.

Premiér Eduard Heger pripomenul, že boj za slobodu má vždy zmysel, i keď to neznamená, že je aj posledný. Mier, sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Vyzdvihol úlohu účastníkov SNP a poďakoval sa im. Verí, že sme na Slovensku raz a navždy povedali nie fašizmu a nacizmu. Poznamenal, že v súčasnosti sa pozeráme na obdobie vojny s vedomím výsledku. “Hrdinovia SNP ten výsledok v lete 1944 nepoznali, ale spojili sily a verili. Verili, že ich boj za slobodu sa vydarí. Na týchto ľudí môžeme byť právom hrdí.

Účastník Povstania Vladimír Strmeň podčiarkol, že hodnoty, za ktoré vtedy bojovali sú aktuálne aj dnes a sú základom demokratickej spoločnosti. Apeloval na politikov, aby urobili všetko pre ochranu mieru. „Nikto z rozumne uvažujúcich ľudí nemôže pochybovať o historickom význame SNP, ktoré prinieslo človečenský vzdor voči nacizmu a fašizmu,” zdôraznil Strmeň s tým, že na ukrutnosti vojny sa pomaly zabúda, hoci hodnoty slobody a demokracie si Slováci ťažko vybojovali. “Nikto z nás, účastníkov povstania, pred 77 rokmi nemyslel na seba a na prítomnosť. Nech to neznie pateticky, ale my sme bojovali obetavo s nasadením životov mysliac na budúcnosť. Na ňu myslím pri každom stretnutí s mladými ľuďmi,” dodal. Myslí si, že ak podobné pochopenie dokážeme vyvolať v mladých, nemusíme sa báť o demokraciu, slobodu a mier. Aj v tomto vidí význam Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Múzea SNP v Banskej Bystrici. Apeloval na politikov za zachovanie Múzea SNP a jeho postavenie ako samostatného subjektu.

pplk.v.v. Jaroslav Valko v neformálnych diskusiách zdôraznil mimoriadny význam SNP aj v súvislosti s pôsobením súčasných slovenských vojakov v mierových misiách OSN a misiách krízového manažmentu. Rovnako ako slovenskí povstalci, spolu so spolubojovníkmi z mnohých krajín Európy, bojovali za slobodu a demokraciu proti fašizmu, aj v dnešnej dobe vo svete svojou službou mieru bojujú proti zlu, ktoré prinášajú vojnové konflikty.