2022

Hrob neznámeho vojaka

V hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave 5. decembra 2022 slávnostne odhalili pamätník – Hrob neznámeho vojaka. Ide o protokolárne miesto Slovenska, jedno z najvýznamnejších, ktoré symbolizuje štátnosť a vojenskú tradíciu vo väčšine krajín sveta. Do dnešných dní takéto miesto na Slovensku chýbalo, či už pre úradné, alebo ideologické prekážky. Trvalo takmer tri desaťročia keď sa táto myšlienka podarila zrealizovať aj vďaka úsiliu patriotov, ktorí si vážia vojenskú minulosť našej vlasti, jej tradície a hlavne hrdinstvo našich vojakov na bojiskách kde prelievali krv v mene slobody a demokracie. Medzi organizácie presadzujúce zriadenie takéhoto pamätníka sa zaradila aj naša UN VETERAN SLOVAKIA, ktorej predstavitelia na stretnutiach týkajúcich sa pamätníka dôsledne presadzovali jeho vybudovanie v hlavnom meste a na dôstojnom mieste.

   Hrob neznámeho vojaka odhalili na Rázusovom námestí najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky, predseda vlády Eduard Heger, predseda Národnej Rady Boris Kollár, minister obrany Jaroslav Naď spolu s náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl generálom Danielom Zmekom. Predseda parlamentu Boris Kollár vo svojom príhovore zdôraznil, že takéto pietne miesto majú zriadené všetky štáty, ktoré si ctia svoju minulosť a uvedomujú si, že sloboda, demokracia a nezávislosť si vyžadujú obete a niekedy i tú najvyššiu. Pamätník má byť pripomienkou vojaka obraňujúceho hodnoty, na ktorých je postavená civilizovaná spoločnosť. Minister obrany Jaroslav Naď, ktorý povedal „Ďakujem všetkým, či už Úradu vlády SR, Ministerstvu financií SR, Hlavnému mestu Bratislava a mestskej časti Bratislava – Staré mesto, vďaka ktorým sa pripájame k vyspelým demokratickým krajinám. Padlí hrdinovia si zaslúžia, aby sa na ich skutky nikdy nezabudlo.“

  Súčasťou ceremoniálu bolo uloženie urny s pozostatkami vojaka 1. Československého armádneho zboru, ktorý padol v bojoch na Dukle v roku 1944 a symbolické zapálenie večného ohňa. Dielo má tvar levitujúceho kruhu symbolizujúceho štít padajúci alebo opierajúci sa o zem, doplnené o motív večného ohňa, v noci svetelného lúča. Pamätník je zároveň podsvietený. Text na pamätníku „Sú ako bratia tu čo padli bezmenní, a preto všetci majú jedno meno: Neznámy vojak.“ Za UN VETERAN SLOVAKIA sa slávnostného a pietneho aktu zúčastnil pplk. v.v. Bernard Roštecký, ktorý úsilie našej organizácie o zriadenie pamätníka prezentoval aj vo vysielaní Slovenského rozhlasu.

Vojenskí novinári Pavol Vitko, plk. Miroslav Minár, plk. Ivan Kačkaj a pplk. Bernard Roštecký, ktorí sa spolu s našou organizáciou UN VETERAN SLOVAKIA tiež zaslúžili o zriadenie pamätníka Hrob neznámeho vojaka v našom hlavnom meste Bratislava. Bolo to aj ich takmer tridsaťročné úsilie, ktoré nakoniec viedlo k úspešnej realizácii pietneho miesta.