2022

Podpis zmluvy o spolupráci medzi MO SR a UN-Veteran Slovakia

Dňa 22. augusta, na pôde Ministerstva obrany Slovenskej republiky podpísal prezident nášho o.z. UN VETERAN SLOVAKIA plk. v.v. Ing. Štefan Jangl,PHD., – Zmluvu o spolupráci s ministerstvom obrany, ktorá obsahuje podmienky vzájomnej komunikácie a vzájomnú podporu a pomoc pri aktivitách ministerstva a združenia pri šírení a posilňovaní branného a bezpečnostného povedomia vo verejnosti. Zmluva zohľadňuje doterajšiu vynikajúcu spoluprácu a dáva priestor na ďalšie spoločné aktivity s dôrazom na kooperáciu a účinné naplňovanie partnerstva. Zmluvy s ministerstvom obrany podpísalo aj niekoľko desiatok spoločenských združení a organizácií, ktoré v uplynulom období svojou činnosťou na verejnosti podporovali Ozbrojené sily Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany SR pri zabezpečovaní obrany a suverenity Slovenskej republiky. Na rokovaní sa zúčastnili za UNVS prezident plk.v.v. Štefan Jangl, viceprezident UNVS plk.v.v. Miroslav Klimek, pplk. v.v.Jaroslav Valko a člen výkonného výboru UNVS pplk.v.v. Bernard Roštecký. V rámci nasledujúceho rokovania v priestoroch ministerstva obrany vo formáte OZ 7 +, prezident UNVS plk.v.v. Jangl a viceprezident UNVS plk.v.v. Klimek odovzdali bývalému náčelníkovi Generálneho štábu generálporučíkovi v.v.Petrovi Vojtekovi vyznamenanie – zlatý Rad UN VETERAN SLOVAKIA za zásluhy o mier a mierové sily Slovenskej republiky, ktoré mu bolo udelené pri príležitosti Dňa OSN v minulom roku. UN VETERAN SLOVAKIA sa nazdáva, že nová zmluva s ministerstvom obrany dáva predpoklad a dobrý základ pre budúcu spoluprácu a naplňovanie cieľov obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky v dnešnej zložitej medzinárodnej situácii.