2022

Branné dopoludnia

V uplynulom týždni sa o.z. UN VETERAN SLOVAKIA podieľalo na dvoch branných dňoch základných škôl v obciach Čeladice a Šintava.

ŠINTAVA

V Šintave na základnej škole Kráľa Svätopluka sa dňa 24. júna uskutočnilo branné dopoludnie aj za účasti o.z. UN VETERAN SLOVAKIA. Vojaci – vojnoví veteráni mierových misií OSN pod velením plk. v.v. Štefana Jangla pripravili pre deti všetkých ročníkov ukážky ženijného výstroja, s ktorým pôsobili naši vojaci na Balkáne v mierových misiách OSN UNPROFOR a UNTAES, deti súťažili v streľbe zo vzduchových a air – softových zbraní a vypočuli si s veľkým záujmom aj rozprávanie jedného z veliteľov nášho kontingentu na Balkáne plk. Jangla, ktorý im pútavo priblížil príbeh i dobrodružstvá slovenských vojakov počas vojny v Chorvátsku a Bosne a Hercegovine spred tridsiatich rokov. Pani riaditeľka základnej školy Mgr. Zuzana Endelová aj pani učiteľky poďakovali veteránom a deti nás nadšene odmenili veľkým potleskom. Stretnutie s deťmi v základnej škole Šintava zorganizoval spoločne s pani riaditeľkou plk. Štefan Jangl a poďakovanie za realizáciu samotných akcií patrí členom UNVS Milanovi Galgócimu, Ondrejovi Urbanovi, Ingrid Karáskovej, Bernardovi Rošteckému a Miroslavovi Šrámkovi, plk.v.v. Miroslavovi Klimekovi a určite aj veleniu ženijného pluku v Seredi. Milou udalosťou počas tohto stretnutia bolo odovzdanie medaile ministra obrany za zásluhy kapitánovi vo výslužbe Milanovi Galgócimu, ktorú mu odovzdal predseda Zväzu vojakov Klub Sereď pplk. v.v. Ondrej Urban.

ČELADICE

V stredu 22. júna v Čeladiciach pri Zlatých Moravciach zorganizovala redakcia rozhlasovej relácie Plná poľná v osobe jej šéfredaktora plk. v.v. Miroslava Minára branné stretnutie žiakov základnej školy s vojakmi, príslušníkmi Ozbrojených síl SR a vojnovými i vojenskými veteránmi. Deti mali možnosť zoznámiť sa s výcvikom našich vojakov, videli ukážku vedenia bojovej činnosti, exhibičné vystúpenie Čestnej stráže OS SR, prezentáciu vojenských výsadkárov z Lubu Zlaté Moravce, ukážky zbraní a ďalších exponátov Vojenského múzea z Piešťan a vyskúšali si aj výstroj a výzbroj slovenských vojakov a vojačiek. Plk. Minár prezentoval aj naše združenie UNVS, o ktorom porozprával deťom člen výboru pplk. v.v. Bernard Roštecký, zároveň sa žiaci čo to dozvedeli aj o pôsobení slovenských vojakov spred tridsiatich rokov na Balkáne v prvých mierových misiách OSN so slovenskou účasťou UNPROFOR a UNTAES. Odmenou za správne zodpovedanie súťažných otázok týkajúcich sa aj súčasných mierových misií im bola kniha Colonel UN o prvom veliteľovi slovenského kontingentu plk. Ľubomírovi Kolenčíkovi. Poďakovanie za zabezpečenie tejto akcie patrí aj Ministerstvu obrany SR a veleniu Ozbrojených síl SR a samozrejme aj pani riaditeľke ZŠ Čeladice PaedDr. Jozefíne Pindešovej.