2018

Ocenenie belgického generála Willyho Hanseta z misie UNTAES

Vojenský predstaviteľ SR pri NATO a EÚ generálmajor Ondřej Novosad odovzdal vo štvrtok 22. novembra 2018 pamätnú medailu ministra obrany SR k 25.výročiu OS SR belgickému generálporučíkovi vo výslužbe Willymu Hansetovi. Generál Hanset pôsobil v rokoch 1997 – 1998 ako veliteľ síl misie OSN UNTAES na území východného Slavónska (Chorvátsko), kde velil aj slovenskému ženijnému práporu o sile 600 vojakov. Práve vďaka jeho výbornému veleniu a profesionalizmu sa misii UNTAES podarilo naplniť svoj mandát, ako jedinej misii OSN. 

Slovenskí vojaci pôsobili v misii od januára 1996 do januára 1998. Počas tohto obdobia splnili vyše 700 úloh, ktoré boli kľúčové pre obnovu krajiny. Ich nasadenie si po 22 rokoch vysoko cení aj generál Hanset. “Mal som tú česť veliť slovenskému práporu. Keď sme prišli do Slavónska, mosty a cesty boli zničené, dediny boli v ruinách a my sme potrebovali dobrých inžinierov a odborníkov na vyčistenie zamínovaného priestoru, na obnovu mostov a ciest, aby sa ostatné jednotky mohli vôbec dostať do tohto regiónu,” povedal generál.

Slávnostnej ceremónie sa zúčastnili aj stáli predstavitelia SR a Belgicka pri NATO – veľvyslanci Radovan Javorčík a Francois de Kerchove d´Exaerde, vojenský predstaviteľ Belgicka pri NATO generálmajor Xavier Watteeuw ako aj členovia UN VETERAN SLOVAKIA. 

Vzhľadom na to, že pán generál Willy Hanset sa niekoľko krát aj pred médiami vyjadril veľmi pozitívne o príslušníkov Slovengbatu mu bolo zo strany UN VETERAN SLOVAKIA udelene čestné uznanie za podporu veteránskeho hnutia na Slovensku a bola mu tiež udelená plaketa UN VETERA SLOVAKIA. Na tomto stretnutí sa generál Hanset stretol s pplk.v.v. Danielom Bavoľárom, CSc., ktorého na konci misie UNTAES poveril velením vojenskej časti po jeho odchode z misie, ďalej sa stretnutia zúčastnili plk.v.v. Dr., Ing. Miroslav Klimek, pplk.v.v. Ing. Jaroslav Valko a plk.v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD.. Všetci boli v misii UNTAES v podriadenosti pána generála Willyho Hanseta. Po oficiálnej časti sa všetci stretli v srdečnej besede s generálom Willy Hansetom, ktorý vyhlásil, že na slovenských vojakov nikdy nezabudne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *