2024

79.výročie ukončenia II.svetovej vojny

Na základe pozvania od náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky gen. Ing. Daniela ZMEKA sme sa zúčastnili  na pietnom akte kladenia vencov, pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom na Vojenskom pamätníku na vrchu Háj-Nicovô, Liptovský Mikuláš.

Na pietnom akte kladenia vencov, ktorý sa uskutočnil dňa 08.05.2024 sa  za UN VETERAN SLOVAKIA zúčastnila delegácia, vedená pplk.v.v. Ing. Jiŕím Kvasničkom, ako vedúci našej delegácie položil za UN VETERAN SLOVAKIA veniec.

Na tomto cintoríne je pochovaných 1369 bojovníkov proti fašizmu, ktorí padli  pri oslobodzovaní L.Mikulaša . Česť ich pamiatke.

Dňa 9. mája sme si aj v Seredi pri Pamätníku oslobodenia pripomenuli 79. výročie ukončenia II. svetovej vojny.

Pamiatku padlých obetí si delegácia UN Veteran Slovakia  prišla uctiť spolu  s primátorom mesta Ondrejom Kurbelom, zástupcami mestského úradu, poslaneckého zboru, zástupcami Zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu vojakov SR klub Sereď, delegáciou z Okresného úradu Galanta, Denného centra pre seniorov v Seredi a ďalší.

Pietny akt začal slávnostným kladením vencov, ktorým prítomní vyjadrili vďaku a úctu  voči všetkým, ktorí obetovali svoje životy v boji za slobodu a mier.  Spomienkové stretnutie je pripomienkou hrdinského úsilia všetkých, ktorí boli zasiahnutí vojnovými konfliktmi. Zároveň je to upriamenie pozornosti na to, že mier nie je samozrejmosťou a je dôležité, aby sme si ho vážili a chránili.