2018

Ľubietová 2018

Mierový vojenský deň v Ľubietovej

Obec Ľubietová leží v lone prekrásnej prírody pod severovýchodným výbežkom Poľany. Sídlo na čele so starostom Ing. Pavlom Zajacom si uvedomuje svoje prírodné bohatstvá, aj ich prínos pre rozvoj turizmu a tomu prispôsobuje aj konanie svojej samosprávy. Postupne sa rozvíjajú všetky služby pre turistov i návštevníkov Ľubietovej a jej blízkeho malebného okolia. Rovnako však predstavitelia Ľubietovej napĺňajú svoje sociálne programy pre svojich obyvateľov a taktiež pre ich deti. Už niekoľko rokov napríklad organizujú letné pobyty v prírode pre deti z obce i blízkeho okolia na základe iniciatívy a v úzkej spolupráci s občianskym združením LIBETHA. V tomto roku sa týždňový detský letný tábor konal opäť pri malej chatovej osade v časti obce s názvom Čelienec. Už po šiestykrát k úspešnému priebehu programu detí, prispeli vojaci zo združení UN VETERAN SLOVAKIA a Klubu Zväzu vojakov Slovenskej republiky v Seredi, a samozrejme aj s podporou zložiek Ozbrojených síl SR a Ministerstva obrany SR. Vojaci z oboch organizácií naplánovali a zorganizovali v stredu 11. júla celodenné podujatie s názvom Vojenský deň. S výraznou pomocou vojakov zo ženijného práporu v Seredi, vojenských policajtov z Odboru výcviku a kynológie vo Vlkanovej – Hronseku, príslušníkov Regrutačného strediska z Banskej Bystrice a zložiek Záchrannej služby z Bánskej Bystrice sme pripravili atraktívny, vzrušujúci program, ktorí zaujal všetkých detských účastníkov letného pobytu. So seredskými ženistami si vyskúšali potápačskú výstroj, ručnú mínohľadačku, poľnú lopatku, maskovanie vozidla, vojenskí policajti im predviedli výcvik i zásah služobného psa, záchranári zasa spôsoby prvej pomoci pri úrazoch a dopravných nehodách. Vojačky a vojaci z Regrutačného strediska deti oboznámili so službou vojakov i možnosťou stať sa v budúcnosti príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Najväčšou atrakciou pre deti, chlapcov i dievčatá, však bola streľba z airsoftových zbraní, automatických pušiek i pištolí. Vďaka v tomto prípade patrí Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, ktorá na podujatie poskytla celé materiálne i personálne zabezpečenie. Záver dobrodružného dňa patril veľkému oceňovaniu a odmenám za statočnosť, vedomosti i šikovnosť, ktoré deti preukázali vo všetkých disciplínach. Želáme im, všetko dobré do budúceho školského roka a tešíme sa na stretnutie v roku 2019, opäť v pohostinnej Ľubietovej. Nuž a na záver ešte mená vojakov, ktorí celú akciu naplánovali, riadili, zabezpečovali a dohliadali na jej úspešný priebeh: prezident UN VETERAN SLOVAKIA plk. v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD. predseda Klubu Zväzu vojakov SR Sereď pplk. v.v. Ing. Ondrej Urban, viceprezident UN VS pre zahraničnú spoluprácu pplk. v. v. Ing. Jaroslav Valko, viceprezident UN VS pre ekonomiku plk. v. v. Dr. Miroslav Klimek, pplk. v.v. Dr. Bernard Roštecký a študent Univerzity Žilina Ing. Anton Šiser. Poďakovanie za materiálne zabezpečenie patrí aj sponzorom: Odborovému zväzu potravinárov SR .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *