2024

Stretnutie v Mariánke

18. 06. 2024

Delegácia UN VETERAN SLOVAKIA navštívila v sídle Ordinariátu OS a OZ SR v pútnickej Mariánke biskupa – Ordinára Mons. Františka Rábeka. Na znak poďakovania za desaťročnú spoluprácu s našim združením a slávenia jeho životného jubilea sme venovali otcovi biskupovi reprezentatívnu knihu Dóm svätej ALŽBETY v exkluzívnom vyhotovení spolu s certifikátom a darovacou listinou nášho združenia. Darček ho mimoriadne potešil, vyjadril vojnovým veteránom UNVS veľkú vďaku a v nasledujúcej debate ocenil spoluprácu ordinariátu a nášho združenia v rôznych spoločných aktivitách. Otec biskup si vysoko váži prístup našich členov, vojnových veteránov mierových misií OSN, k historickému odkazu ich služby mieru aj prácu, ktorú v súčasnosti v tomto smere vykonávajú so širokou verejnosťou a mládežou, aby táto významná kapitola ozbrojených síl neostala zabudnutá. Prezident UNVS plk. Štefan Jangl informoval Mons. Rábeka o našich aktuálnych aktivitách – organizovanie tradičných podujatí – turnaj v malom futbale a strelecká súťaž i zámeroch a ich praktickej realizácii. Ide najmä o podujatia a besedy o mierových misiách so žiakmi na základných školách a študentmi na stredných školách. Taktiež jeho exelencii priblížil našu publikačnú činnosť o mierových silách SR i pôsobenie združenia v rámci Asociácie vojenských združení a vplyv na sociálne a zdravotnícke zabezpečenie vojakov vo výslužbe i vojnových veteránov. Prijali sme pozvanie Mons. Rábeka na aktivity ordinariátu a naši členovia sa ich v rámci možností budú zúčastňovať, najbližšie pôjde o branný deň s deťmi v detských táboroch, ktoré organizuje ordinariát na Smrekovici . Z milého a ústretového stretnutia sme odchádzali s presvedčením, že Ordinariát OS a OZ SR je jeden z najvplyvnejších zložiek, ktorý poskytuje vojnovým veteránom a vojakom najvýraznejšiu podporu. Stretnutia v Mariánke sa zúčastnili prezident UNVS plk. Štefan Jangl, viceprezident plk. Miroslav Klimek a pplk. Bernard Roštecký.