2022

Generál a UN-Veteran Slovakia

Vo štvrtok 21. júla sme si v Košariskách uctili položením venca pri príležitosti jeho výročia narodenia pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika. Na slávnostnom zhromaždení boli prítomní predstavitelia Ministerstva obrany SR na čele so štátnym tajomníkom Mariánom Majerom, delegácia Generálneho štábu OSSR s náčelníkom GŠ generálom Danielom Zmekom, zástupcovia našich partnerských organizácií, Klub generálov SR, Spoločnosť M.R. Štefánika, Zväz vojakov SR a mnohých ďalších. UN VETERAN SLOVAKIA reprezentovali prezident UNVS plk. Štefan Jangl, pplk. Jaroslav Valko a pplk. Bernard Roštecký. Odkaz generála Štefánika, ako vojnového veterána č. 1 Slovenskej republiky, napĺňa aj naša organizácia v duchu jeho slov „Kde je vôľa je i cesta,“ alebo „Veriť, milovať a pracovať“.