2019

VII. ročník streleckej súťaže pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN

Občianske združenie UN-VETERAN SLOVAKIA a ženijný prápor  Sereď v spolupráci so ZV SR klub Sereď Vás srdečne pozývajú na VII.ročník streleckej súťaže v streľbe z pištole, ktorú organizujeme pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN.

Súťaž sa uskutoční  dňa 25.5.2019 od 09.00 hod. na strelnici v kasárňach žpr Sereď. 

Prihlásiť sa je možné e-mailom na adresu :

lubomicatek@gmail.com  mobil: 0949795948

(kópia:  rastislav.dubovecky@mil.sk mobil  0903820641).

Súťažiť budú trojčlenné družstvá. 

Účasť prosím potvrďte najneskôr do 20.5.2019.

PROPOZÍCIE

Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN

Všeobecné ustanovenia:

Vyhlasovateľ:              Občianske združenie UN- Veteran Slovakia

Organizátor:                Občianske združenie UN -Veteran Slovakia a 

žpr Sereď v spolupráci so ZV SR klub Sereď

Riaditeľ súťaže:           Ing. Štefan Jangl, PhD.

Riadiaci strelieb:          zabezpečí žpr Sereď

Zapisovateľ:                zabezpečí žpr Sereď

Dátum konania :          25.5.2019 (sobota)

Miesto konania:                      strelecký areál, kasárne Sereď

Príchod:                                  25.5.2019  do  08,45  hod. 

Prezentácia:                            do 09,00 hod.

Zahájenie, poučenie BO:         09,00 – 09,15

Zdravotnícke zabezpečenie:    zabezpečí žpr Sereď

Pravidlá súťaže:                      hodnotí sa počet dosiahnutých bodov

Technické ustanovenia:

Účasť na súťaži:          trojčlenné družstvá

Zbrane a strelivo:        pištoľ P 09 CZ, zabezpečí žpr Sereď

Terče:                          terč s kruhmi

Ceny:                           družstvá na prvých troch miestach získajú diplom

 a pohár, traja najlepší strelci diplom a medailu

Počet rán:                    3 + 6

Vzdialenosť:                terč – 25 m

Strelecká poloha:      stoj

Upozornenie:             všetci účastníci súťaže sú povinní dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii so zbraňou

Harmonogram       

Prezentácia:                                              08,30 – 09,00

Otvorenie, poučenie:                                 09,00 – 09,30

Súťaž:                                                        09,30 – 12,45

Spracovanie výsledkov:                            12,45 – 13,00

Vyhlásenie výsledkov a udelenie cien:      13,00 – 13,15  

Veteránsky  guláš:                                     od 13,15

Kontakt pre prihlásenie: 

email:   lubomicatek@gmail.com  mobil: 0949795948

(kópia:  rastislav.dubovecky@mil.sk mobil  0903820641)

Prihlášky zaslať najneskôr do 20. mája 2019

Adresa vyhlasovateľa:    Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA,

                                        P.O. Box 35,  926 01 Sereď

Dovoľujeme si touto cestou pozvať na preteky všetkých priaznivcov športovej streľby.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizačný výbor

prezident občianskeho združenia                                 

          UN – Veteran  Slovakia                                                

        Ing. Štefan Jangl, PhD.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN sa v Seredi, už tradične koná strelecká súťaž v streľbe z pištole. Spoluorganizátormi sú občianske združenie UN-Veteran Slovakia,  ženijný prápor 1. mechanizovanej brigády Sereď a Zväz vojakov SR – klub Sereď. V sobotu 25.5.2019 sa v areáli ženijného práporu 1. mechanizovanej brigády uskutočnil už VII. ročník tejto súťaže. Na strelnici v seredských kasárňach sa stretlo 16 družstiev, medzi ktorými boli družstvá ZV SR – klub Nové Mesto nad Váhom, ZV SR –  klub Topoľčany, ZV SR – klub Nitra – Zobor, Klubu vojenských výsadkárov Banská Bystrica, dve družstvá Spoločnosti M. R. Štefánika v Partizánskom, družstvo UN-Veteran Slovakia, družstvo obce Šúrovce a družstvo Mix, zložené z člena ZV SR – klub Sereď, ZV SR – klub Topoľčany a zástupcu MO SR. Domáci ženijný prápor postavil tri súťažné družstvá a ZV SR – klub Sereď reprezentovali štyri družstvá. Strelci a strelkyne súťažili v streľbe z pištole ČZ P-09  na terč s kruhmi vo vzdialenosti 25 m. Počet rán bol určený na 3 + 6. Ženijný prápor Sereď zabezpečil súťaž organizačne poskytnutím rozhodcovskej služby, zdravotníckeho dozoru aj potrebnej logistickej podpory.

Súťaž otvoril prezident UN Veterán plk. v. v. Ing. Štefan Jangl, PhD.  a veliteľ ženijného práporu František Mihalovič.

Výsledky sa hodnotili v kategórii jednotlivcov u mužov i žien a v kategórii družstiev. Po vyhodnotení súťaže boli prví traja súťažiaci v každej kategórii ocenení pohármi, medailami a diplomami. Najlepšie strelkyne okrem toho dostali aj sladkú odmenu v podobe bonboniéry.

Medzi jednotlivcami obsadil 1. miesto des. Lukáš Marcinkech a 2. miesto nrtm.  Radovan Plavocký, obidvaja z družstva 3. ženijnej technickej roty Sereď a 3. miesto získal kpt. v. z. Ing. František Paštrnák z družstva ZV SR –  klub Topoľčany.

V kategórii žien sa na 1. mieste umiestnila Eva Dolníková z Klubu vojenských dôchodcov Banská Bystrica, 2. miesto obsadila Viera Miháliková z družstva ZV SR – k

Pani Eva Dolníková z klubu vojenských výsadkárov Banská Bystrica sa stala absolútnou celkovou víťazkou streleckej suťaže.

V súťaži družstiev zvíťazilo družstvo Klubu vojenských výsadkárov Banská Bystrica, 2. miesto získalo družstvo Zväzu vojakov SR – klub Topoľčany a na 3. mieste sa umiestnilo družstvo 3. ženijnej technickej roty žpr Sereď.

Súťažiacich prišiel povzbudiť aj primátor mesta Sereď Ing. Martin Tomčányi a jeho zástupca Mgr. Ľubomír Veselický. Prezident UN-Veteran Slovakia plk. Štefan Jangl odovzdal Ing. Tomčányimu knihu Slovengbat s autorským venovaním ako ocenenie za jeho podporu vojnových veteránov.

Po vyhodnotení súťaže dostal slovo Mgr. Adam Ličko, hlavný štátny radca oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Ministerstva obrany SR , aby prečítal rozkaz ministra obrany SR o udelení Pamätného kríža vojnového veterána in memoriam plk. Ing. Štefanovi Ivanovi, ktorý tragicky zahynul pri leteckej katastrofe pri obci Hejce. Ocenenie plk. Štefana Ivana navrhlo občianske združenie UN-Veteran Slovakia a medailu prevzali dcéra a syn Štefana Ivana

Po skončení športového zápolenia si mohli účastníci pochutnať na  “veteránskom  guláši”, ktorý pripravili kuchári ženijného práporu v automobilovej poľnej kuchyni POKA 3/1.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *