2021

Gorazdov Močenok tentoraz aj s veteránmi

29. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok ponúkol v týždni od 25. júla do 1. augusta návštevníkom bohatý duchovný i kultúrny zážitok. Pestrý program vyplnili divadelné predstavenia, kultúrne a vzdelávacie aktivity, sv. omše vo farskom kostole sv. Klimenta, tvorivé dielne, či besedy s osobnosťami z prostredia divadla. Festival vyvrcholil v nedeľu 1. augusta pred kaplnkou pri osade Gorazdov pontifikálnou sv. omšou, ktorú celebroval biskup – ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov miestny rodák Mons. František Rábek. Spolu s ním koncelebrovali žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, miestny dekan, farár Peter Michalov a vojenskí, hasičskí a väzenskí kapláni z celého Slovenska. Sv. omše sa zúčastnili stovky veriacich zo všetkých regiónov našej vlasti.

Sv. omša bola venovaná 30. výročiu biskupskej vysviacky hlavného celebranta Mons. Františka Rábeka, ktorý na túto výnimočnú udalosť pozval aj vojnových veteránov z našej organizácie UN VETERAN SLOVAKIA. Z pozvánky citujem: „ Božím riadením sa stalo, že v deň sv. Gorazda som prijal biskupské svätenie a v tomto roku bude tomu 30 rokov. Vďaka súhlasu Nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka plánujem poďakovať sa Pánu Bohu i ľuďom za tieto roky biskupskej služby slávnostnou bohoslužbou na Gorazdove. Pokiaľ by ste sa rozhodli tohto slávenia zúčastniť, budem veľmi rád.“

Slávnosti na Gorazdove sa zúčastnili prezident UNVS plk. Štefan Jangl, viceprezident UNVS plk. Miroslav Klimek, člen výkonného výboru UNVS pplk. Bernard Roštecký a ďalší členovia našej organizácie. Po skončení sv. omše udelil prezident UNVS plk. Jangl v kruhu biskupov a významných hostí oslávencovi Mons. Františkovi Rábekovi Zlatý rád II. stupňa UN VETERAN SLOVAKIA s poradovým číslom 1. Prezident UNVS plk. Jangl pri odovzdaní vyznamenania zdôraznil, že ide o symbolické ocenenie otca biskupa za jeho prínos pre službu mieru vo svete účasťou duchovnej služby ozbrojených síl na príprave a vysielaní našich slovenských vojakov do mierových misií OSN. Zároveň sme chceli udelením vyznamenania zvýrazniť pomoc a podporu, ktorú otec biskup Rábek poskytuje vojnovým veteránom združeným v UNVS pri ich podujatiach. Medzi najvýznamnejšie patrí každoročná pietna spomienka na tragicky zosnulého nášho spolubojovníka plukovníka Štefana Ivana, ktorý zahynul pri plnení úloh misie v Kosove. Akt udelenia Rádu bol dôstojným príspevkom duchovnej slávnosti na Gorazdove a umocnil slávnostnú atmosféru významného výročia Mons. Františka Rábeka. Veľmi si ho vážime a ďakujeme za jeho pomoc a podporu. Tešíme sa na ďalšie obohacujúce stretnutia s týmto vzácnym človekom.