2019

Stretnutie so županom Trnavského samosprávneho kraja

Dňa 19. septembra 2019 sa v sídle Trnavského vyššieho územného
celku uskutočnilo stretnutie zástupcov o. z. UN VETERAN SLOVAKIA,
so županom Mgr. Jozefom Viskupičom. Prezident UNVS plk. v. v. Ing.
Štefan Jangl, PhD., na stretnutí informoval pána župana o aktivitách
a práci našej organizácie v rôznych oblastiach spoločenského
a športového života, nielen v rámci trnavského kraja, ale aj v rámci
celého Slovenska. Najvyššiemu predstaviteľovi župy potom prezentoval
pripravovaný projekt UNVS zameraný na stredné školy v pôsobnosti
Trnavského VÚC. Vojnoví veteráni, členovia združenia, by radi v rámci
vzdelávacieho procesu na týchto školách pripravili informačné podujatia,
ktorých obsahom by bolo oboznamovanie žiakov o zapojení Slovenskej
republiky do mierových procesov pri riešení vojnových konfliktov vo
svete. Dôraz chceme položiť na pôsobenie slovenských vojakov
v mierových misiách OSN a v medzinárodných mierových operáciách
krízového manažmentu. Celý projekt by bol realizovaný na princípe
dobrovoľnosti účasti študentov,  formou zážitkovej prezentácie, aj s
praktickými ukážkami činnosti príslušníkov mierových misií. Pána
župana návrh zaujal a stretnutie sa z plánovanej polhodiny predĺžilo na
takmer poldruha hodiny, s tým, že prítomní preberali aj niektoré detaily
budúcej spolupráce. Mgr. Viskupič návrh UNVS privítal, pretože ako
vyštudovaný historik, vidí v takejto forme stretnutia vojakov – veteránov
so študentmi, potenciál na zvyšovanie ich historického povedomia
o novodobých dejinách Slovenskej republiky a zvyšovanie úrovne ich
vedomostí o medzinárodných otázkach, v ktoré sa týkajú Slovenska.
Župan zároveň ponúkol združeniu podporu pri príprave a tvorbe
audiovizuálnych pomôcok na tému mierových síl. Predseda Zväzu
vojakov, člen výboru UNVS, pplk. v. v. Ondrej Urban následne
informoval pána župana o bohatej činnosti klubu zväzu v Seredi
a v Trnavskom kraji. Na záver odovzdal prezident UNVS plk. Jangl
županovi pamätnú plaketu UN VETERAN SLOVAKIA ako výraz budúcej
obojstranne prospešnej spolupráce.

Popis pod spoločné foto: Zľava pplk. v.v. Ing. Ondrej Urban, Mgr. Jozef
Viskupič, plk. v.v. Štefan Jangl PHd., pplk. v.v. Bernard Roštecký

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *