2018

Pietny akt v Seredi- Spomienka na plukovníka Ivana

Dňa 22. januára 2018 sa na mestskom cintoríne v Seredi konal Pietny akt pri príležitosti 12. výročia vzdania pamiatky ženistovi a vojnovému veteránovi plk. Štefanovi Ivanovi ako aj ďalším 41 príslušníkom OS SR, ktorí tragicky zahynuli pri havárii lietadla neďaleko maďarskej obci Hejce pri návrate misie v Kosove. Pietny akt pokračoval v kostole sv. Jána Krstiteľa zádušnou svätou omšou za padlých vojakov v mierových misiách, ktorú celebroval diecézny biskup- ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek.

Pietneho aktu sa okrem manželky, dcéry a syna Štefana Ivana zúčastnili: Mons. František Rábek diecézny biskup – vojenský ordinár, Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučík Ing. Pavel Macko, CSc., veliteľ 1. mechanizovanej brigády brigádny generál Ing. Vladimír KUBÁŇ, riaditeľ Medzinárodného centra výnimočnosti pre oblasť EOD plukovník Ing. Ľubomír Mrváň, hlavný ženista generálneho štábu OS SR plk. Ing. Roland BARTAKOVICS, primátor mesta Sereď Ing. Martin Tomčányi, za veliteľstvo pozemných síl OS SR ppkl. Miroslav Borsuk, veliteľ posádky Sereď podplukovník Ing. František MIHALOVIČ, prezident UN VETERAN SLOVAKIA plk. v.v. Štefan Jangl, predseda Zväzu vojakov SR-klub Sereď pplk. v.v. Ondrej Urban ako aj členovia UN VETERAN SLOVAKIA , členovia Zväzu vojakov SR-klub Sereď a príslušníci ženijného práporu Sereď.

 My ktorí sme Štefana poznali zo spoločnej činnosti nielen v posádke Sereď, ale aj z jeho pôsobenia v mierových misiách sme si ho vážili ako svedomitého vojaka a dobrého priateľa.

Dlhé roky pôsobil v seredských ženijných útvaroch, neskôr ako veliteľ v nitrianskej výcvikovej základni mierových síl pri príprave vojakov odchádzajúcich do mierových misií, ako veliteľ základne mal čo odovzdať vojakom odchádzajúcim do zahraničných misií. Mal bohaté skúsenosti z pôsobenia na Balkáne. Či už v misii UNPROFOR alebo KFOR. V záverečnom období jeho poznatky nachádzali uplatnenie na generálnom štábe, kde pracoval ako zástupca Centra riadenia operácií. S cieľom poradiť a pomôcť išiel aj na pôvodne týždňovú cestu do Kosova, odkiaľ sa bohužiaľ už nevrátil.

Spomienku na plukovníka Ivana si pripomíname nielen my vojaci, ale aj občania mesta Sereď a regiónov, kde žil.

V roku 2007 mu mesto Sereď udelilo Čestné občianstvo mesta Sereď in memoriam.

V roku 2014 Trnavský samosprávny kraj (TTSK) na návrh UN VETERAN SLOVAKIA udelil plukovníkovi Štefanovi Ivanovi „Pamätnú medailu predsedu TTSK – in memoriam“.

V roku 2016 Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch, kde prežil svoje detstvo, schválilo udelenie ceny „Čestný občan obce In Memoriam“ pre plk. Ing. Štefana Ivana.

Aj tieto ocenenia potvrdzujú, že svoj vojenský život, ktorý tragický ukončil pád AN 24, prežil plnohodnotne čo si cenia nielen vojnoví veteráni, ale aj vážia si ho aj obyvatelia v regiónoch kde žil a zanechal svoj odkaz spolupatričnosti.

Tento rok , rok 25. výročia vzniku SR , vzniku OS SR a 25.výročia odchodu prvej ženijnej jednotky do mierovej misie OSN na Balkán zo seredskej posádky, občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA pripravuje a iniciuje spoločný návrh na uvedenie plk. Štefana Ivana do siene slávy MO SR.

Jeho pamiatku si do budúcna uctíme tým, že budeme rozvíjať naše spoločné aktivity, spoluprácu medzi vojakmi v činnej službe , vojakmi, ktorí svoju aktívnu činnosť v OS SR ukončili a odkaz mieru budeme posúvať ďalej mladšej generácii, lebo nesmieme zabudnúť, že Slovensko sa vo svete zapísalo do dejín ako tvorca mieru hlavne prvými úspechmi našich ženistov na Balkáne, ktorých súčasťou bol aj náš priateľ a spolubojovník plk. Ing. Štefan Ivan.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *