2019

Ocenenie prezidentke SR

Na stretnutí v prezidentskom paláci dňa 9. júla odovzdal zástupca o. z.
UN VETERAN SLOVAKIA prezidentke Slovenskej republiky Zuzane
Čaputovej čestné uznanie a plaketu združenia. Stalo sa tak pri
príležitosti prijatia laureátov Vojenského činu roka 2018 a zakladateľov
tejto ankety. Pani prezidentka SR a hlavná veliteľka ozbrojených síl si na
tomto slávnostnom akte uctila ľudí, ktorí vykonali činy nad rámec svojich
služobných povinností, či už išlo o záchranu životov a majetku občanov,
alebo pomoc tým, ktorí sú na pomoc druhých odkázaní. Jedným
z tvorcov tejto ankety, ktorá vznikla v roku 1997, je aj člen UNVS pplk. v.
v. Bernard Roštecký. Spolu s kolegami z redakcie Armádneho vysielania
Slovenského rozhlasu Petrou Repkovou a plk. v. v. Miroslavom Minárom
v roku 1997 založili jednu z novodobých tradícií slovenských ozbrojených
síl, ktorá v rovnakom formáte pretrváva dodnes. Za zmienku určite stojí
aj to, že prvým laureátom Vojenského činu roka sa v kategórii kolektívy
stal za rok 1997 slovenský ženijný prápor v mierovej misii OSN
UNTAES, ktorému v tom čase velil plk. v. v. Štefan Jangl. Pani
prezidentke históriu práporu pripomenie kniha SLOVENGBAT,
podpísanú jej autormi a členmi UNVS, ktorú od nás s potešením prijala.
Pani prezidentka pri prevzatí nášho ocenenia a následnom rozhovore
okrem iného povedala, že bude venovať ozbrojeným silám zvýšenú
pozornosť a teší sa aj na stretnutia s vojnovými veteránmi, ktorí
v minulosti šírili dobré meno našej vlasti v zahraničí. UNVS preto svoje
ocenenie udelené hlavnej veliteľke vníma ako prvý krok budúcej
spolupráce a stretnutí pri rôznych príležitostiach. V mene svojom
i v mene UNVS zaželal pplk. Roštecký pani prezidentke Zuzane
Čaputovej veľa úspechov a veľa síl v jej práci v prospech Slovenskej
republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *