2021

Členovia UN-Veteran Slovakia renovovali pamätník mierových síl OSN v Seredi

24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN a stala sa tak nosným pilierom súčasných medzinárodných vzťahov. Od roku 1948 si tento deň pripomíname ako Medzinárodný deň OSN. Organizáciu spojených národov založilo po 2. svetovej vojne 51 krajín, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. Hlavným cieľom OSN je zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť, ale zasahuje do  všetkých  najdôležitejších  oblastí  medzinárodnej  politiky. Slovenská republika sa stala členom Organizácie spojených národov 19. januára 1993 ako nástupnícky štát Česko-Slovenska. Medzinárodný deň OSN tradične sprevádzajú v členských krajinách OSN, ktorých je v súčasnosti 193, verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. V Charte OSN sú  vymedzené nástroje OSN pri riešení konfliktov. V druhej polovici 20. storočia získali väčší význam mierové operácie, ktoré uskutočňujú vojenské jednotky, dobrovoľne poskytované členskými štátmi OSN. Slovenská republika od svojho vzniku 1. januára 1993 deklarovala ambíciu stať sa aktívnym prispievateľom k medzinárodnej bezpečnosti a aktívne sa podieľať na politických a vojenských opatreniach medzinárodného spoločenstva pri hľadaní mierového riešenia z konfliktov v rozličných častiach sveta. Odchod prvých vojakov Armády Slovenskej republiky do mierovej operácie, ktorými boli príslušníci  ženijného práporu mierových síl OSN v misii UNPROFOR, pripomína pamätník pri autobusovej stanici v Seredi. Ten bol slávnostne odhalený 11. mája 2013 pri príležitosti 20. výročia tejto udalosti. 25. októbra 2021 od 11:30 hod. sa pri ňom pod záštitou ministra obrany SR Jaroslava Naďa uskutoční podujatie, pripomínajúce Medzinárodný deň OSN. Keďže vyžadoval menšiu renováciu, členovia občianskeho združenia UN-Veteran Slovakia, ktoré sa snaží pripomínať odkaz a tradície spojené s účasťou Slovenskej republiky v mierových misiách OSN, sa zišli v sobotu 9. októbra 2021 na brigáde a pamätník znova vyzerá ako nový.