2019

ILOCKÉ LETO 2019

V Iloku, mestečku na východe Chorvátska, žije pomerne početná slovenská menšina, ktorá už niekoľko storočí neochvejne a vytrvalo ctí a zachováva tradície svojich predkov. Napriek rôznym peripetiám, vojnám a pokusom o asimiláciu najprv do maďarského a neskôr i do chorvátskeho prostredia, ilockí Slováci vytrvali a dnes, už v demokratickej spoločnosti, môžu hrdo prezentovať svoju kultúru, zvyky i tradície. Vyvrcholením kultúrneho života Slovákov v Iloku býva festival Ilocké leto, ktorý sa každoročne koná v priestoroch Slovenského domu Ľudovíta Štúra v réžii miestnej organizácie Matice Slovenskej a pod záštitou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V kultúrnom programe dvojdňového festivalu sa prezentujú slovenské folklórne spevácke a tanečné súbory z Chorvátska, Srbska, Maďarska a samozrejme aj zo Slovenska. Na jubilejnom 40. ročníku Ilockého leta reprezentoval Slovenskú republiku spevácky súbor Viničiar z obce Viničné. Organizátori festivalu v tomto jubilejnom ročníku zaradili do programu aj prezentáciu kníh, ktoré sa týkajú Iloku a boli napísané a vydané v posledných rokoch. Na slávnostnej promócii uviedli knihy autorov Ratka Sudeckého, Vlatka Miksada, Ružice Černiovej, Štefana Jangla, Imricha Szabóa a Bernarda Rošteckého. V poldruha hodinovom programe moderátor Juraj Bartoš z Nového Sadu vyzdvihol najmä dve publikácie, ktoré sa týkajú novodobých dejín Iloku. Prvou bola publikácia s názvom Slovenský národný dom v Iloku 1952 – 1997 – 2014 autorov Vlatka Miksada, Ružice Černi a Štefana Jangla. Druhou knihou bola publikácia SLOVENGBAT, ktorú v roku 2018 vydalo o.z. UN VETERAN SLOVAKIA, autorov Bernarda Rošteckého, Štefana Jangla a Imricha Szabóa. Obe knihy sa významnou mierou podieľajú na zachytení hektického obdobia života ilockých Slovákov počas vojnových udalostí v 90. rokoch minulého storočia. Autori v nich opisujú a vyzdvihujú pomoc vojakov slovenského ženijného práporu v mierovej misii UNTAES, ktorú ilockým Slovákom poskytli pri záchrane a obnove najvýznamnejšej kultúrnej ustanovizne v mestečku Ilok – Slovenského domu Ľudovíta Štúra. Na promócii kníh UN VETERAN SLOVAKIA reprezentovali prezident plk. v.v. Štefan Jangl a pplk. v.v. Bernard Roštecký s manželkami. V moderovanej besede prítomným pripomenuli pôsobenie slovenského práporu v misiách UNPROFOR a UNTAES, spomínali na udalosti spred dvadsiatich piatich rokov a zdôraznili i prínos slovenských vojakov v mierovom riešení konfliktu. Štefan Jangl na záver podujatia poďakoval organizátorom za pozvanie a ocenil plaketou UNVS bývalého predsedu Matice slovenskej v Iloku pána učiteľa Vlatka Miksada, pani Ružicu Černi a súčasného mladého predsedu Matice slovenskej Alexandra Knapčeka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *