2024

Vojenský táborový deň v Ľubietovej 2024

Táborový deň v znamení karate

UN VETERAN SLOVAKIA v spolupráci s obcou Ľubietová a o.z. Libetha zorganizovalo v historickom baníckom mestečku už 12. ročník podujatia Táborový deň. Vojnoví veteráni z nášho združenia pre deti z detského tábora Ľubietová i deti z obce a širokého okolia pripravili zábavný branný deň s množstvom súťaží a atrakcií. Decká súťažili v streľbe zo vzduchových a airsoftových zbraní, plnili úlohy na jednotlivých pracoviskách, ktoré zriadili príslušníci Ženijného pluku zo Serede, vojenskí policajti i Regrutačné stredisko z Banskej Bystrice. Súťažili v rôznych športových disciplínach a odmenou pre všetky deti bola zlatá medaila s emblémom UNVS. Celkovo sme ich udelili 150. Na celom podujatí bolo tentoraz najväčšou atrakciou vystúpenie mladých športovcov – karatistov z Martina. Svojich zverencov do Ľubietovej priviedol ich vedúci generálmajor v.v. Ondřej Novosad, bývalý veliteľ Pozemných síl, čestný prezident nášho združenia a sám nadšený karatista, ktorý sa tomuto športu venuje celý život. Jeho nasledovníci v polhodinovom vystúpení ukázali deťom a všetkým prítomným takmer všetky prvky tohto populárneho bojového umenia za čo si vyslúžili množstvo potleskov, slov chvály a nakoniec i zlaté medaile. Pánovi generálovi ďakujeme za jeho aktivitu i za výnimočné spestrenie krásneho dňa. O jeho úspešné zorganizovanie a realizáciu sa zaslúžili pani Dagmar Zajacová – predsedníčka o.z. Libetha, pplk.v.v. Jaroslav Valko – viceprezident UNVS, ktorý bol dušou podujatia, plk. v.v. Štefan Jangl – prezident UNVS, plk. v.v. Miroslav Klimek – viceprezident UNVS, mjr.v.v. Ingrid Karásková, pplk. v.v. Ondrej Urban, ktorý pripravil aj peknú výstavu svojej zbierky bojových nožov, vojenských bodákov a historickej vojenskej literatúry, pplk.v.v. Ľubomír Mičátek, pplk.v.v. Milan Kukliš, pplk.v.v. Jiří Kvasnička, pplk.v.v. Bernard Roštecký a členovia nášho združenia pani Erika Janglová, pani Marie Roštecká, pani Margita Valášková, Bernard Roštecký ml. a Ing. Ján Mišík PhD., Všetkým patrí veľké poďakovanie a poďakovanie patrí i vojakom zo Ženijného pluku Sereď, Regrutačnému stredisku Banská Bystrica, Vojenskej polícii Banská Bystrica. Tešíme sa opäť o rok na stretnutie s deťmi v Ľubietovej.