2023

Slávnosť v Ľubietovej

V pondelok 20. novembra sa v horskej lokalite Ľubietovská Bukovina -Krížne uskutočnila malá slávnosť – uvedenie do života zrekonštruovanej, respektíve, novopostavenej partizánskej zásobovacej zemľanky, ktorá bola postavená a využívaná povstaleckými jednotkami v časoch Slovenského národného povstania. Stavbu novodobej repliky objektu na pôvodnom mieste zrealizovalo o.z. UN VETERAN SLOVAKIA s podporou z dotačného programu Ministerstva obrany SR. Podrobnejšie o realizácii píšeme v predchádzajúcich článkoch na našej webovej stránke.

 Priamo na mieste stavby sa zišlo takmer dve desiatky ľudí, občanov z Ľubietovej, členov miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistického odboja, vojakov – príslušníkov ženijného pluku Sereď i členov UNVS na čele s prezidentom plk. Štefanom Janglom. S úvodným príhovorom vystúpil viceprezident UNVS pplk. Jaroslav Valko – stavbyvedúci a hlavný organizátor a koordinátor stavebných prác na objekte. V stručnosti prítomných oboznámil s historickými súvislosťami, ktoré v časoch SNP viedli k jej zriadeniu, z priebehom realizácie stavby i ťažkosťami, s ktorými sa pri výstavbe museli popasovať najmä vďaka ťažko dostupnému terénu i nepriazni počasia. Podplukovník Valko je skúsený ženista všetky tieto peripetie aj s kolegami zvládol aj vďaka skúsenostiam z mierových misií v bývalej Juhoslávii i africkej Eritrei. Za tento výnimočný čin a obetavú prácu mu riadiaci výbor UNVS udelil najvyššie vyznamenanie Rád bielej holubice. Repliku – novostavbu pokrstil veliteľ ženijného pluku plk. Jozef Kasl, jeho ženisti nám výrazným spôsobom pomohli pri spracovaní drevnej guľatiny, z ktorej je zemľanka zhotovená. V svojom príhovore ženistom zo Serede za pomoc poďakoval prezident UNVS plk. Štefan Jangl, zároveň vyjadril vďaku i náčelníkovi Generálneho štábu gen. Danielovi Zmekovi za výraznú pomoc i podporu pri tvorbe diela. Zdôraznil, že naše združenie aj vytvorením tohto historického objektu naplnilo svoje poslanie – rozvíjať a udržiavať vojenské tradície Slovenska. Prejavil zároveň radosť, že vojnoví veteráni združení v UNVS dokázali splniť svoj sľub, ktorý pred rokmi dali pánovi starostovi Ľubietovej Pavlovi Zajacovi a predsedníčke o.z. Libetha pani Dagmar Zajacovej – iniciátorom obnovy pamiatky. Starosta na záver poďakoval všetkým, osobitne UN VETERAN SLOVAKIA, ktorí sa na obnove objektu podielali a zdôraznil, že jeho využitie bude nielen v prospech občanov a detí z Ľubietovej a okolia pri posilňovaní povstaleckých tradícií, ale i na prospech všetkých turistov využívajúcich v hojných počtoch blízke turistické chodníky a cyklotrasy. Zároveň bude zemľanka slúžiť i ako útulňa práve pre týchto turistov.    Slávnosť ukončilo položenie venca Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na zemľanku i prísľub pána starostu, že obec spolu s miestnymi občianskymi združeniami sa o objekt budú vzorne starať.