2022

Plk.v.v. Klimek Miroslav – Empatia, alebo hrdinstvo

Viceprezident UN VETERAN SLOVAKIA plk. v.v. Ing. Dr. Miroslav Klimek dosiahol úplný vrchol v humanitárnej pomoci všetkým, ktorí to potrebujú a čakajú na pomoc. Nezištné dlhoročné konanie nášho priateľa, kolegu, vojnového veterána mierových síl, spolubojovníka, je vecou cti a hrdosti každého vojaka Slovenskej republiky. V piatok 19. augusta plk. Klimek daroval svoju krv už po stý krát. Dokázal, že vojnoví veteráni napriek svojmu veku vysoko držia vysoko svoj status v pomáhaní všetkým ľuďom, ktorí sú na pomoc odkázaní. Nie je to tak dávno, čo bez zaváhania poskytol časť svojho domu matke s dvomi deťmi z Ukrajiny a pomohol im prekonať traumu z prebiehajúce vojnového konfliktu. Ak by sme sa vrátili o pár rokov späť, mnoho bývalých vojakov si „užíva“ dôchodkový vek, čo však nie je prípad nášho Miroslava. Po dosiahnutí tohto veku sa rozhodol napĺňať svoju empatiu a pomoc poskytnúť tým, ktorí ju najviac potrebujú, keď ako vodič sanitného vozidla Dopravnej zdravotnej služby FALCK, venoval svoj čas prevozom ťažko chorých a zdravotne postihnutých pacientov, deťom i seniorom, v rámci celej Slovenskej republiky. Tomuto ušľachtilému zamestnaniu sa venoval viac ako päť rokov a najazdil viac ako 700 tisíc kilometrov. Plukovník Klimek, príslušník mierovej misie UNTAES v bývalej Juhoslávii, je príkladom, ktorý sa pre väčšinu z nás ťažko nasleduje, pretože zodpovednosť za zdravie iných ľudí je v dnešnej dobe pre mnohých len fráza. Lenže zdravotnícke zariadenia, nemocnice, potrebujú životodárnu tekutinu – krv, každý deň 24. hodín nepretržite. V týchto nemocniciach lekári a množstvo zdravotných sestier bojujú o životy stovky chorých a trpiacich ľudí. Snažia sa zachrániť život a zdravie, spoliehajú sa na dobrovoľníkov a statočných, ktorí darujú svoju krv v prospech spoluobčanov, kamarátov, priateľov dúfajúcich v uzdravenie. Medzi týchto statočných patrí aj náš priateľ Miro Klimek, , ktorému vzdávame česť.