2022

Vianočný pozdrav

Priatelia,

Vianoce alebo vianočné sviatky sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, dnes aj všeobecne – kresťanmi aj nekresťanmi – v rovnakom období slávené sviatky pokoja a mieru. Ako náboženská a kultúrna slávnosť sú slávené miliardami ľudí na celom svete.

Dni od 24. do 26. decembra sú dni pracovného pokoja a ako rodinnú alebo spoločenskú udalosť ich slávi aj väčšina nekresťanov, ktorí ich niekedy označujú iba všeobecne „sviatky“, ktorý nepoukazuje na ich kresťanský aspekt.

Počas Vianoc myslíme na našich najbližších, ale isto aj na kamarátov,    s ktorými sme dlho neboli v kontakte, a radi by sme sa im všetkým pripomenuli. Možno práve tým, že im pošleme úprimný vianočný pozdrav.

Priatelia,

Vinšujem vám tieto vianočné sviatky, Pána Krista narodenia.

Dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka, do duše radosti, do srdca svornosti.

Anjel pokoja nech medzi vami prebýva a láska Krista Pána nech u vás spočíva.

S úctou

Štefan Jangl