2018

Spomienkové stretnutie vojnových veteránov

Spomienkové stretnutie vojnových veteránov
Ministerstvo obrany SR a Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska zorganizovali 11. novembra 2018 pri
Pamätníku príslušníkov západného odboja na Šafárikovom námestí v
Bratislave spomienkové stretnutie pri príležitosti Dňa vojnových
veteránov venované všetkých obetiam vojen a konfliktov a hrdinstvu
tých, ktorí padli na bojiskách v boji za slobodu a mier.

Na spomienkovom podujatí sa zúčastnil štátny tajomník MO SR Marián
Saloň spolu s veľvyslancom Veľkej Británie, zástupcovia zahraničných
veľvyslanectiev akreditovaných v Slovenskej republike, zástupcovia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a na Slovensku žijúci
vojnový veterán západného odboja Milan Píka.
Účastníci pietneho aktu symbolicky zapichli do zeme drevené kríže s
kvetom červeného maku ako pamätným symbolom obetí, ktoré priniesla
celá generácia mladých ľudí.
Za OZ UN Veteran Slovakia sa zúčastnili Ing. Miroslav Klimek s
manželkou a Ing.Ondrej Urban, ktorí pri tejto príležitosti odovzdali
veľvyslancovi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Andrewovi Garthovi plaketu a brigádnemu generálovi Milanovi Píkovi
odznak občianskeho združenia UN Veteran Slovakia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *