2021

29.máj Deň mierových misií

Deň mierových síl OSN

                            Bernard Roštecký,  o.z. UN VETERAN SLOVAKIA

   Mesto Sereď sa pred dvadsiatimi ôsmimi rokmi zapísalo do histórie medzinárodného spoločenstva. Práve tu, v roku 1993, vznikla prvá slovenská jednotka mierových síl OSN – ženijný prápor Armády Slovenskej republiky. Počas piatich rokov v mierových misiách na území bývalej Juhoslávie UNPROFOR a UNTAES, vojaci práporu vybojovali svojou službou a prácou v prospech mieru pre Slovensko vysokú reputáciu a prestíž vo svete. Meno nášho ženijného práporu je zlatými písmenami zapísané v sídle OSN. Slovenským vojakom a ich kolegom z rôznych štátov, ktorí slúžili a aj dnes stále pôsobia v mierových silách vo svete, je venovaný sviatok Deň mierových misií OSN, ktorý si pripomíname každoročne 29. mája.

Najstaršou mierovou operáciou OSN sa stala v roku 1948 misia UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation) v regióne Blízkeho východu. Jej príslušníkmi boli aj dôstojníci zo Serede. Od augusta 1998 do augusta 1999 pôsobil podplukovník Ing. Ondrej Urban ako vojenský pozorovateľ na Golanských výšinách a v južnom Libanone a od januára 2008 do januára 2009 zastával podplukovník Ing. Michal Rohleder pozíciu náčelníka skupiny pozorovateľov Observer Group Golan. Počas uplynulých viac ako sedemdesiat rokov schválila Bezpečnostná rada OSN 59 mierových operácií, v ktorých slúžili stovky tisíc vojakov, policajtov a civilných expertov z viac ako 120 krajín sveta. V súčasnosti pôsobí v šestnástich misiách pod vlajkou OSN takmer 100 tisíc príslušníkov mierových síl. Slovensko má ako vedúca krajina svoj kontingent v misii UNFICYP na rozdelenom ostrove Cyprus, kde pôsobí aj ženijná jednotka pripravovaná v seredskom ženijnom prápore. Od vzniku samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky sa v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu vystriedalo už viac ako 15 500 slovenských vojakov. Pri plnení úloh počas mierových misií prišlo o život 51 profesionálnych vojakov. Predovšetkým týmto vojakom je určený sviatok Deň mierových misií OSN. Svoju najvyššiu obeť priniesli v mene mieru vo svete a zaslúžia si naše najvyššie uznanie a vďaku.

            Nositeľom odkazu a tradícií slovenských príslušníkov mierových misií OSN na Slovensku je občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA so sídlom v Seredi. Združuje neaktívnych a aktívnych vojakov, ktorí pôsobili a pôsobia v mierových operáciách pod mandátom OSN, sympatizantov a podporovateľov i rodinných príslušníkov vojakov mierových síl. Prezidentom združenia je plukovník v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD., rodák zo Šintavy a bývalý príslušník seredskej ženijnej brigády. Bol veliteľom slovenského kontingentu v misii UNTAES v bývalej Juhoslávii v rokoch 1997 až 1998 a pôsobil ako zástupca veliteľa práporu aj v misii UNPROFOR. Aktivity združenia majú široký záber. Ide predovšetkým o sprístupnenie vedomostí a skúseností v príprave vojakov pre vyslanie do mierových misií, podporu pri výchove mládeže k vlastenectvu a  pri popularizácii vojenskej služby na verejnosti. Dôležitou súčasťou je aj aktívna činnosť v rozsahu verejného záujmu, napríklad v oblasti pomoci obyvateľom v krízových situáciách, či už pri živelných pohromách, alebo pri všeobecnom ohrození. Príkladom je pomoc členov združenia počas pandemickej krízy v dôsledku COVID 19 v operácii Spoločná zodpovednosť, kedy desiatky členov UNVS pomáhali na testovacích a očkovacích miestach a podporili jednotlivé testovacie miesta, aj materiálne, z vlastných zdrojov. UN VETERAN SLOVAKIA sa venuje mládeži aj v projekte Deň detí v povstaleckej obci Ľubietová na stredom Slovensku, v tomto roku to už bude desiate stretnutie pod názvom Letný táborový deň s mierovými silami. Na jeho realizácii sa okrem členov združenia UNVS podieľajú: obec Ľubietová, občianske združenie Libetha, Asociácia Klubov vojenskej histórie, Veliteľstvo pozemných síl, Ženijný prápor Sereď, Vojenská polícia, regrutačné strediská Ozbrojených síl SR, Dukla Banská Bystrica aj zdravotné a záchranné zložky. Podujatie má podporu Ministerstva obrany a Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.  Pre základné a stredné školy UNVS pripravuje vzdelávací program Mierové sily Slovenska v podobe dokumentárneho filmového spracovania pôsobenia Slovákov v mierových misiách. Na tomto projekte spolupracuje s Trnavským samosprávnym krajom. V rámci publikačnej činnosti vydalo združenie UNVS niekoľko knižných publikácií, v odbornej oblasti bezpečnostnej problematiky z pera autora Štefana Jangla. Vo vedecko – populárnej oblasti vznikla reprezentatívna knihu SLOVENGBAT autorov Bernarda Rošteckého, Štefana Jangla a Imricha Szabóa, venovaná príslušníkom prvých mierových misií UNPROFOR a UNTAES. V nadväznosti na výstavu „Z histórie ženijného vojska v Seredi“, ktorú si mohla verejnosť pozrieť v Mestskom múzeu v Seredi od 27. augusta 2020 do 15. mája 2021, sa pripravuje aj publikácia o vojenských dejinách Serede.

Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA sa angažuje aj vo verejnom živote v meste Sereď. Svojou aktívnou účasťou podporuje pietne a spomienkové akty organizované samosprávou pri príležitosti významných výročí slovenskej histórie, Slovenské národné povstanie, či ukončenie 2. svetovej vojny. Spolupracuje so ženijným práporom, ktorý organizuje dni otvorených dverí pre deti a žiakov miestnych škôl. V minulom roku sa združeniu v spolupráci s mestom Sereď, Zväzom vojakov SR – klub Sereď a ženijným práporom podarilo zrealizovať pamätník seredským ženistom. Expozíciu pri Váhu tvorí pásový obojživelný transportér PTS – 10 zapožičaný z Vojenského historického múzea v Piešťanoch a séria informatívnych panelov, ktoré pripravil predseda Klubu Zväzu vojakov a člen výkonného výboru UN VETERAN SLOVAKIA Ondrej Urban. Minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď pri odhalení pamätníka povedal: „Ženijné vojsko je mimoriadne dôležité, nasadzuje svoje životy pri rôznych, často veľmi nebezpečných úlohách v zahraničí aj doma. Som preto mimoriadne vďačný primátorovi a mestu Sereď, riaditeľovi Vojenského historického ústavu, veteránom, lokálnym firmám a samozrejme vojakom, ktorí sa pričinili o to, aby sme dnes odhalili tento pamätník.“  Prezident UNVS Štefan Jangl pri odhalení pamätníka ministra doplnil: „Uvedomujúc si , že Sereď je dlhé desaťročia takpovediac mekka slovenských ženistov, zámer vznikol ešte v roku 2019. Má troch otcov. Začnem mestom a jeho primátorom, zároveň je to naše UN VETERAN SLOVAKIA a Zväz vojakov Slovenskej republiky – klub Sereď. Mesto vyhradilo pozemok, vybavilo potrebné povolenia a spoločne sme oslovili riaditeľa Vojenského historického ústavu aj rezort obrany, ktorí nám vyšli v ústrety. Plávajúci transportér sme vybrali aj preto, lebo práve on môže symbolizovať pomoc obyvateľom v rámci domáceho krízového manažmentu. V prípade potreby dokáže evakuovať až 78 stojacich osôb, alebo 12 pacientov na nosidlách.“ Jeho nezastupiteľná úloha sa naplno preukázala pri rozsiahlych povodniach na juhu Slovenska v roku 1965. Spoluprácu so ženistami ocenil i primátor Serede Martin Tomčányi: „Spolupracujeme na skvelej úrovni a ak môžem hodnotiť posledných desať rokov, čo vediem mesto, ani neviem, že by nám nevyšli v ústrety.“ Vojnoví veteráni z UNVS sa príkladne starajú aj o pamätník ženistov – príslušníkov prvej mierovej misie UNPROFOR v centre mesta. Každoročne organizujú aj pietny spomienkový akt na počesť bývalého príslušníka ženijných útvarov v Seredi plukovníka Štefana Ivana, ktorý zahynul pri havárii vojenského lietadla AN–24 v januári roku 2006 pri návrate z misie v Kosove. Pietna pamiatka je venovaná všetkým obetiam tejto tragédie, ktorí zomreli v rámci plnenia úloh mierovej misie. Hlavným celebrantom pietneho aktu pri hrobe plukovníka Ivana na miestnom cintoríne je ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov biskup mons. František Rábek. Pamiatku plukovníka Štefana Ivana každoročne pripomína aj Memoriál plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR v mini futbale, ktorý občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA organizuje v spolupráci so ženijným práporom Sereď. Pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN sa zasa každý rok konala súťaž v streľbe z pištole. Žiaľ, v roku 2020 a 2021 protipandemické opatrenia znemožnili uskutočnenie týchto tradičných aktivít. Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA chce i naďalej v duchu svojich stanov šíriť odkaz slovenských vojakov v mierových misiách a operáciách. Na verejnosti, v spolupráci s ozbrojenými silami SR, samosprávou mesta, vo svojich sociálnych programoch, v športovej činnosti i v práci s mládežou. Deň mierových síl OSN si určite zaslúži našu pozornosť, zamyslenie i vzdanie úcty všetkým, ktorí veci mieru obetovali svoju službu a priniesli i obetu najvyššiu.