2022

Pietny akt pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny  v Seredi

Pri príležitosti 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa pri Pamätníku oslobodenia v Seredi konal pietny akt kladenia vencov. Vzdať úctu a hold padlým vojakom prišli aj členovia UN VETERAN SLOVAKIA spolu s členmi Zväzu vojakov SR-klub Sereď, zástupcami mesta, zástupcami Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, Okresného úradu Galanta, príslušníkmi Ženijného pluku v Seredi, členmi TJ Rozkvet a Denného centra pre seniorov v Seredi.