2023

XI.ročník turnaja v mini futbale,, Memoriál plk.Štefana Ivana o Putovný pohár Veliteľa Pozemných síl OS SR

    UN VETERAN SLOVAKIA, ženijný pluk Sereď, pripravili a zorganizovali XI.ročník  futbalového turnaja Memoriál plk. Štefana Ivana. Podujatie na počesť nášho priateľa a spolubojovníka z mierových misií, ktorý tragicky zahynul pri plnení služobných úloh počas návratu z misie v Kosove, sa uskutočnilo pod záštitou veliteľa Pozemných síl generálmajora Ivana Pacha. Účastníci si pripomenuli všetky obete tragickej havárie lietadla OSSR v roku 2006. Prezident UNVS plk. Štefan Jangl privítal futbalové mužstvá, hostí i organizátorov turnaja a odovzdal kytice manželke a dcére plk. Ivana pani Anne Ivanovej a pani Mariane Sedlákovej. V príhovore pripomenul, že vojnoví veteráni z mierových misií si vždy s úctou pripomínajú osobnosť Štefana Ivana i jeho prínos veci mieru a spomínajú na obete najväčšej tragédie v histórii našich ozbrojených síl. Na turnaji sa tentoraz zúčastnili štyri futbalové mužstvá: Ženijný pluk Sereď – družstvo A i družstvo B, reprezentanti Veliteľstva brigády Topoľčany a Prieskumný prápor z Prešova. Zúčastnených pozdravil i primátor Serede pán Ondrej Kurbel a veliteľa Pozemných síl zastupoval náčelník Odboru spôsobilostí veliteľstva PS OSSR plk. Roman Majerčiak. V najlepšej forme sa opäť ukázali vojaci zo sereďského pluku, tentoraz mužstvo A,ktorí vyhrali všetky zápasy a za celkové víťazstvo opäť získali Putovný pohár veliteľa Pozemných síl. Na druhom mieste skončili reprezentanti prieskumného práporu z Prešova, pohár za tretie miesto si odniesli chlapci Ženijného pluku B a nepopulárne štvrté miesto obsadili vojaci z Topoľčian. Cenu za najlepšieho brankára turnaja získal Lukáš Marcinkech zo Ženijného pluku a  najlepším strelcom turnaja sa stal por. Lukáš Micherda taktiež príslušník Ženijného pluku. Na úspešnej organizácii celého podujatia sa podieľali príslušníci UNVS, plk. Jangl, plk. Klimek, pplk. Valko, mjr. Karásková, pplk. Roštecký a samozrejme príslušníci Ženijného pluku Pozemných síl OSSR pod velením zástupcu veliteľa pluku pplk. Duboveckého.  Príslušníkom Ženijného pluku sme poďakovali za organizačné zabezpečenie celého podujatia v kronike útvaru. 

Autor článku:pplk.v.v.Bernard Roštecký

Autor fotografií: Iveta Tóthová a pplk.v.v.Bernard Roštecký

POZVÁNKA

Občianske združenie UN-VETERAN SLOVAKIA a 91.ženijný pluk Sereď pod záštitou veliteľa Pozemných síl OS SR Vás srdečne pozývajú na XI. ročník „Memoriálu plukovníka Štefana Ivana o putovný pohár veliteľa Pozemných síl OS SR“ v mini futbale. 

Turnaj sa uskutoční  dňa 9.9.2023 od 09.00 hod. na futbalovom ihrisku v Dolnej Strede.

Organizácia turnaja, propozície a pravidlá sú prístupné v prílohe a aj na https://www.unveteranslovakia.sk/

Guláš pre hráčov a občerstvenie budú zabezpečené.

Prihlásiť sa do turnaja je možné najneskôr do 5.9.2023 emailom na adresu: lubomicatek@gmail.com ,mobil: 0911239239(kópia: rastislav.dubovecky@mil.sk ,mobil  0903820641)

Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                     

P R O P O Z Í C I E  

XI.ročníka turnaja v mini futbale ,,Memoriál plk.Štefana Ivana o Putovný pohár Veliteľa Pozemných síl OS SR,,

 

A.         Všeobecné ustanovenia

Organizátori :

UN Veteran Slovakia o.z.

Spoluorganizátori :

Vojenský útvar – VÚ Sereď

Systém turnaja :

Turnajovým spôsobom, v jednej alebo dvoch skupinách podľa počtu prihlásených družstiev.

Termín turnaja :      9.september 2023   (sobota) od  08,45 hod.

Miesta turnaja :        futbalové ihrisko v Dolnej Strede,

Prezentácia :             9.9.2023 do 08,45 hod,

Otvorenie turnaja :   9.9.2023 o 9:00hod.

Začatie súťaže :         9.9.2023 o  09,15 hod.

Riaditeľ turnaja :     Prezident UN-Veteran Slovakia

Súťažná a odvolacia komisia : Riaditeľ súťaže, rozhodcovia, 1 člen riadiaceho výboru organizátora.

Ceny :                         Družstvá na 1. – 3. mieste, najlepší brankár a najlepší strelec,  získavajú diplom a cenu podľa možností organizátorov.

  • Technické ustanovenia

Hrací systém :

Družstvá budú rozdelené do dvoch skupín (na základe losovania), kde hrajú každý s každým, víťazi skupín hrajú o prvé miesto (finále) a druhé družstvá o tretie miesto. V prípade, že počet prihlásených družstiev bude menej ako päť, družstvá hrajú každý s každým a poradie družstiev bude určené podľa výsledkov.

Hodnotiace kritéria :

O konečnom poradí  v skupine rozhoduje :

  • 1. vyšší počet získaných bodov
  • 2. vzájomný zápas
  • 3. rozdiel v skóre
  • 4. vyšší počet strelených gólov
  • 5. žreb
  • zápasy o 1. – 4. miesto sa hrajú na víťazstvo, v prípade nerozhodného výsledku rozhodujú 4 pokutové kopy  plus x do víťazného, tak že postupne kopú všetci hráči z každého družstva, každý iba raz.

Hracie pravidlá turnaja :

Vychádza sa z upravených pravidiel (v primeranej miere) pre malý futbal, čiže variantu futbalu, ktorá sa hrá na zmenšenom ihrisku  –  podľa pravidiel slovenského zväzu malého futbalu (SZMF). 

Hrací čas :

Hrací čas je určený :

  • Skupiny  (x družstvá)     –  2 x  10 min.
  • Finále a o tretie miesto   –  2 x 15 min.

Hracie lopty :

Poskytuje UNVS. Doporučujeme družstvám priniesť si vlastnú loptu na rozcvičenie, hracie lopty im nebudú, mimo zápasov, poskytnuté.

Počet hráčov :

Hrá 5+ 1, do zápasu môže nastúpiť max. 10 hráčov. Každé družstvo môže mať max 1 registrovaného , aktívneho hráča.

Striedanie :

Hokejovým spôsobom, aj v priebehu hry, pri dodržaní  max. počtu  5 + 1.

Výstroj hráčov :

Môže sa hrať v ľubovoľnej športovej obuvi nemôžu sa však používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi.

Družstvá si prinesú športovú výstroj (dres, trenírky, štulpne), hráči môžu hrať s chráničmi.

Poznámka  organizátorov   účastníkom  turnaja :

Všetkých priamych i nepriamych účastníkov turnaja žiadame o trpezlivosť a fér play správanie v priebehu turnaja  a ak by sa vyskytli určité nedostatky, prípadne vznikli nedorozumenia, odvolacia komisia je pripravená ich riešiť.

Nie je podstatné zvíťaziť ale zúčastniť sa !

Ďakujeme Vám a prajeme prežitie príjemných chvíľ a veľa pekných športových zážitkov v priebehu turnaja.

Organizátori a spoluorganizátori turnaja

plk.v.v.Ing.Štefan Jangl,PhD                                                  plk.Ing.Jozef Kasl

Prezident UNVS                                                                    veliteľ 91.žp