2022

Gorazdov 2022

V nedeľu 24.júla sa v osade Gorazdov konala slávnostná sv. omša pod šírim nebom pri príležitosti sviatku sv. Gorazda a jubilejného 30. výročia kultúrneho festivalu Gorazdov Močenok.  Na sv. omši sa opäť zúčastnili aj vojnoví veteráni mierových síl našej organizácie UN VETERAN SLOVAKIA na čele s prezidentom UNVS plk. Štefanom Janglom, ďalej viceprezident plk. Miroslav Klimek a člen výkonného výboru pplk. Bernard Roštecký. Sv. omšu celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a s kázňou sa prítomným veriacim prihovoril Ordinár Ozbrojených síl a zborov biskup Mons. František Rábek. Pripomenul pamiatku sv. Gorazda a jeho význam a duchovný odkaz, ako prvého slovenského svätca, pre dnešné Slovensko. Príslušníci UNVS podporili podujatie ako výraz veľmi dobrej spolupráce našej organizácie s ordinariátom OS a OZ SR a osobitne s biskupom Mons. Františkom Rábekom. Po sv. omši na stretnutí s otcom biskupom prerokovali plán ďalšej spolupráce pri zabezpečení podujatí UNVS, z ktorých najvýznamnejšou bude na budúci rok pripomenutie si 30. výročia vyslania prvej slovenskej jednotky mierových síl OSN do vojnou postihnutej bývalej Juhoslávie. Plk. Jangl poďakoval ordinárovi Mons. Rábekovi za dlhoročnú podporu činnosti UNVS, obaja vyjadrili presvedčenie, že spolupráca bude i v budúcnosti rovnako úspešná a intenzívna.