2021

15.výročie tragického leteckého nešťastia

Priatelia,

opäť je tu chvíľa, keď si so zármutkom v srdci spomíname na tragické udalosti pevne spojené s činnosťou vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich mimo územia našej vlasti, a ktorí za túto činnosť zaplatili tým najcennejším, čo človek má, svojim životom.

Už tradične si toto neslávne výročie pripomíname aj my, bývalí ale aj súčasní príslušníci Mierových jednotiek OSN, príslušníci Ženijného práporu v Seredi spolu s rodinnými príslušníkmi, priateľmi, manželkami, družkami, deťmi a už aj s vnukmi a vnučkami, za hojnej účasti obyvateľov mesta Sereď a okolia. Naše občianske združenie UN Veteran Slovakia v spolupráci s velením Ženijného práporu v Seredi, Zväzu vojakov SR klub Sereď, zastupiteľstvom mesta Sereď a za podpory jednotlivých stupňov velenia Ozbrojených síl SR organizuje pietny akt na miestnom cintoríne v Seredi pri mieste posledného odpočinku jedného z nás, plk. Ing. Štefana IVANA a následne sa zúčastňujeme pontifikálnej svätej omše v kostole   sv. Jána Krstiteľa v Seredi.  Predpokladali sme, že  v tejto dobe už pominú súčasné opatrenia  v súvislosti s koronavírusom, ale nestalo sa tak a museli sme naše stretnutie presunúť na priaznivejšie obdobie,  keď tieto opatrenia pominú a budeme si môcť  pripomenúť pamiatku nielen na plk. Ing. Štefan IVANA, ale i ostatných vojakov ktorí položili svoje životy za udržanie mieru a zachovanie ľudských hodnôt vo svete, na tých ktorí v neľahkých podmienkach nasadzujú svoj život pre zachovanie života a dôstojnosti iných.

Veríme, že medzi nás príde i drahý náš Otec biskup František Rábek  a jeho osobnosť, jeho prítomnosť, jeho empatia a silná duchovná podpora prinesie opäť medzi nás pokoru, lásku a odhodlanie, vieru v lepšiu a spravodlivejšiu budúcnosť, ktorá je neutíchajúcim zdrojom energie a inšpirácie pre nás pri budovaní a rozvoji novodobých dejín Slovenska pri zachovávaní tradičných kresťanských hodnôt.

Priatelia,

chvíľkou ticha a zapálením sviečky si vo svojich domácnostiach pripomeňme túto smutnú udalosť s vierou, že sa čoskoro budeme môcť stretnúť pri hrobe plk. Štefana Ivana a spoločne sa budeme môcť pokloniť jeho pamiatke.

Plk.v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD.

Prezident

UN VETERAN SLOVAKIA