2022

Pozvánka a propozície na streleckú súťaž

Po dvojročnej odmlke zavinenej zlou epidemiologickou situáciou Vás občianske združenie UN-VETERAN SLOVAKIA a ženijný pluk  Sereď v spolupráci so ZV SR klub Sereď  srdečne pozývajú na VIII.ročník streleckej súťaže, ktorú organizujeme pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN.

Vzhľadom k nedostatku nábojov do pištolí sme sa rozhodli zorganizovať súťaž v streľbe so samopalu vz.58 s redukovaným strelivom. Je možné sa do súťaže prihlásiť na streľbu zo Sa vz.58 v polohe stojmo,v polohe ležmo alebo na obe varianty. Súťaž sa uskutoční  dňa 28.5.2022 od 09.00 hod. na strelnici v kasárňach žp Sereď.

Prihlásiť sa je možné e-mailom na adresu :

lubomicatek@gmail.com  mobil: 0949795948

(kópia:  rastislav.dubovecky@mil.sk mobil  0903820641).

Súťažiť budú trojčlenné družstvá. 

Účasť prosím potvrďte najneskôr do 23.5.2022.

PROPOZÍCIE

VIII. ročníka streleckej súťaže pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN

Všeobecné ustanovenia:

Vyhlasovateľ:               Občianske združenie UN-Veteran Slovakia         

Organizátor:                  Občianske združenie UN -Veteran Slovakia a 

žp Sereď v spolupráci so ZV SR klub Sereď

Riaditeľ súťaže:             Ing. Štefan Jangl, PhD.

Riadiaci strelieb:            zabezpečí žp Sereď

Zapisovateľ:                   zabezpečí žp Sereď

Dátum konania:                                       28.mája 2022  (sobota)

Miesto konania:                     strelecký areál, kasárne Sereď

Príchod:                                 28.5.2022  do  08,45  hod. 

Prezentácia:                           do 09,00 hod.

Zahájenie, poučenie BO:       09,00 – 09,15

Zdravotnícke zabezpečenie:   zabezpečí žp Sereď

Pravidlá súťaže:                      hodnotí sa počet dosiahnutých bodov družstva                                                                                                               

   v každej polohe,

Technické ustanovenia:

Účasť na súťaži:             trojčlenné družstvá

Zbrane a strelivo:           Samopal vz.58, zabezpečí žp Sereď

Terče:                             terč s kruhmi

Ceny:                              družstvá na prvých troch miestach získajú diplom

 a pohár, traja najlepší strelci diplom a medailu

Počet rán:                       5nástrelných,5 v polohe ležmo,5 v polohe stojmo

Vzdialenosť:                  terč – 50 m

Upozornenie:  všetci účastníci súťaže sú povinní dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii so zbraňou

Časový priebeh.       

Prezentácia:                                         08,30 – 09,00
Otvorenie, poučenie:                           09,00 – 09,30
Súťaž:                                                  09,30 – 12,45
Spracovanie výsledkov:                      12,45 – 13,00
Vyhlásenie výsledkov a udelenie cien:     13,00-13,15

Veteránsky  guláš:                                     od 12,00

Kontakt pre prihlásenie: 

email:   lubomicatek@gmail.com  mobil: 0949795948

(kópia:  rastislav.dubovecky@mil.sk mobil  0903820641)

Prihlášky zaslať najneskôr do 23. mája 2022

Adresa vyhlasovateľa:    Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA, P.O. Box 35,  926 01 Sereď

Dovoľujeme si touto cestou pozvať na preteky všetkých priaznivcov športovej streľby.

Tešíme sa na Vašu účasť.