2018

Slávnostný nástup k 25. výroči- Slávnostný akt kladenia vencov k pamätníku UNPROFOR

Od vyslania slovenských vojakov do prvej mierovej misie na Balkán uplynulo už štvrťstoročie

Dňa 4. mája 2018 sa v Seredi konal slávnostný akt kladenia vencov k pamätníku UNPROFOR pri príležitosti 25. výročia vyslania jednotky do zahraničnej mierovej misie Organizácie spojených národov UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Misia UNPROFOR bola prvou zahraničnou mierovou misiou, do ktorej sa od vzniku samostatnej Slovenskej republiky slovenskí profesionálni vojaci zapojili.

Slávnostný nástup k 25. výročiu vyslania jednotky do misie UNPROFOR a stretnutie účastníkov českých a slovenských operácií medzinárodného krízového manažmentu organizoval rezort obrany v spolupráci s Generálnym štábom OS SR, Úniou vojnových veteránov Slovenskej republiky, UN-VETERAN Slovakia a mestom Sereď. Súčasne si 25. výročie vyslania do misie UNPROFOR pripomenuli v meste Sereď aj položením vencov k pamätníku UNPROFOR.

Po ukončení slávnostného aktu kladenia vencov sa hostia presunuli do areálu kasární Ženijného práporu v Seredi kde sa konal slávnostný nástup. Členov prvej slovenskej mierovej misie UNPROFOR prišli do Serede pozdraviť ďalší slovenskí, rakúski,  českí, poľskí či ukrajinskí a belgickí veteráni. Medzi významnými hosťami bol prezident Medzinárodnej asociácie bývalých vojakov mierových síl OSN Laurent Attar-Bayrou z Francúzska či  zástupca prezidenta Svetovej federácie veteránov Tom Asplund z Fínska. Za  Rakúskú delegáciu –  Asociácie rakúskych  mierotvorcov General  (ret) Günther Greindl,

Slovenská jednotka pôsobila v rámci UNPROFOR v rokoch 1993 až 1996 na území Chorvátska a Bosny a Hercegoviny v oblasti odmínovania, opráv komunikácie, stavby a obnovy mostov. Pomoc bola poskytovaná aj miestnemu obyvateľstvu pri obnove zničenej infraštruktúry.  Po skončení mandátu misie UNPROFOR v januári 1996 sa slovenskí vojaci zo ženijného práporu presunuli v rámci misie UNTAES na územie východného Slavónska.

Nastúpeným jednotkám sa z tribúny prihovorilo mnoho pozvaných hostí, medzi nimi zástupca MO SR generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov  plk. gšt. Ing. Radoslav IVANČÍK, PhD., ktorý v príhovore uviedol: „ Hoci po rozdelení bývalého spoločného štátu začali Slováci a Česi pôsobiť samostatne v jednotlivých operáciách na územiach, ktoré boli poznačené vojnovými konfliktami spolupráca, spolupatričnosť a kolegialita nikdy nevymizli. Naopak, dodnes nás spájajú a robia z nás blízkych priateľov.  Toto stretnutie považujem zároveň za príležitosť, aby som sa Vám poďakoval za účasť, za Vaše nasadenie,  za kvalitné a úspešné splnenie úloh.“ Pozdravný list NGŠ prečítal zástupca veliteľa brigádny generál Karol Navrátil, nastúpeným jednotkám sa prihovoril aj prvý veliteľ žpr. MS OSN plk.v.v. Ľubomír Kolenčík a primátor mesta Sered Ing. Martin Tomčányi na nástupe bol prítomný aj  aj hlavný ženista GŠ OSSR plk. Ing. Roland Bartakovics,

Pozdravný list členom historicky prvej vojenskej misie samostatnej Slovenskej republiky poslal prezident a vrchný veliteľ OS SR Andrej Kiska. V liste konštatoval: „ Aj s odstupom času 25 rokov môžeme smelo skonštatovať, že ste nesklamali. Vy vojaci, dnes už vojnoví veteráni ste sa medzi 27 000 vojakmi z 38 krajín tejto prvej mierovej operácie OSN na európskom kontinente v žiadnom prípade nestratili. Svedčí o tom aj skutočnosť, že počas pôsobenia Ženijného práporu sa nevyskytol ani jeden prípad, aby na miestach, ktoré boli odmínované ženistami bola nájdená akákoľvek mína alebo munícia.“

Nastúpeným jednotkám sa prihovoril aj prezident UN VETERAN SLOVAKIA plk.v.v., Ing. Štefan Jangl, PhD. a v prvom rade odovzdal  pozdrav od  Otca biskupa Rábeka – citoval z jeho pozdravu:

„Aspoň touto cestou posielam úprimný pozdrav a blahoželanie Vám i Vašim kolegom ku krásnemu 25. výročiu Vašej mierotvornej misie na Balkáne. Rád pripájam aj modlitbu za Vás všetkých a teším sa na naše ďalšie stretnutia. S úctou pozdravuje  + František Rábek“

Vo svojom vystúpení zdôraznil, že pripravovaná  publikácia „SLOVENGBAT – Slovenský ženijný prápor mierových síl 0SN v misii UNPROFOR a UNTAES 1993 – 1998 Spomienky a fakty „ je v týchto dňoch graficky upravená a pripravená pre tlač a    touto  knihou o slovenskom ženijnom prápore mierových síl OSN si pripomíname 25. výročie jeho vyslania do operácie UNPROFOR na území bývalej Juhoslávie. Rozsiahlu reprezentačnú publikáciu tvoria okrem pripomienky historických súvislostí vzniku práporu, faktografických kapitol o jeho pôsobení a plnení úloh, predovšetkým spomienky príslušníkov práporu. Svoje spomienky pútavo opísali velitelia práporu, dôstojníci štábu i vojaci – ženisti, ktorí plnili odborné úlohy na území Chorvátska a Bosny a Hercegoviny.

Na zhromaždení si prítomní príslušníci misií prevzali Pamätné medaily ministra obrany, Pamätné medaily k 25. výročiu vzniku OS SR a Pamätný kríž Náčelníka Generálneho štábu OS SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *