2022

Oslavy dňa Ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom

Ozbrojené sily Slovenskej republiky si uctili deň Ozbrojených síl SR v sobotu 24. septembra 2022 slávnostným nástupom a položením vencov k Pamätníku hurbanovských bojov na Prietržskej ceste.
UN-Veteran Slovakia na podujatí reprezentovali prezident plk. v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD. a členovia riadiaceho výboru pplk. v.v. Ing. Ľubomír Mičátek a pplk. v. v. Ing. Ondrej Urban. Pamiatku hrdinov bojov, ktoré sa odohrali v roku 1848 a historické udalosti pri zrode novodobých ozbrojených síl si uctili spoločne s Ozbrojenými silami, predstaviteľmi Ministerstva obrany SR, Generálneho štábu OS SR, Klubu generálov SR na čele s jeho predsedom SR genpor. v. v. Ing. Petrom Vojtekom a ostatných občianskych združení s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky združených vo formáte OZ7+, zahraničnými vojenskými diplomatmi a čestnými hosťami.
Oslavy dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky neskôr pokračovali na námestí v Brezovej pod Bradlom udelením vojenských medailí a vyznamenaní, ocenením najlepších zo svojich radov, ako aj ocenením vojnových veteránov a organizácií spolupracujúcich s rezortom obrany.  Oceneným osobne zablahoželal aj minister obrany SR Jaroslav Naď.
V rámci popoludňajšieho programu predviedli vojaci ukážky vycvičenosti všetkých zložiek ozbrojených síl a Vojenskej polície. Boli to napr. ukážky nasadenia operátorov špeciálnych síl s pomocou vrtuľníkov UH-60 Black Hawk. Verejnosť si mohla prezrieť vystavenú vojenskú techniku z výzbroje OS SR a spojencov z mnohonárodnej bojovej skupiny NATO, ktorá pred niekoľkými dňami úspešne ukončila certifikačný proces.
Záver podujatia patril vystúpeniam populárnych slovenských hudobných skupín a tanečných súborov vrátane vojenskej hudby ozbrojených síl a show programu čestnej stráže.