2021

141.výročie narodenia M.R.Štefánika

Naše združenie si každoročne pripomína dňa 21. júla výročie narodenia najväčšieho Slováka, vedca, vojaka, politika, diplomata, francúzskeho generála Milana Rastislava Štefánika. 

Na pozvanie organizátora Ministerstva obrany SR v spolupráci s obcou Košariská a Slovenským národným múzeom sa naše zástupkyne združenia mjr. v zál. Mgr. Ingrid Karásková a pplk. v zál. Mgr. Ingrid Tomeková, PhD. zišli pred rodným domom M. R. Štefánika v obci Košariská na oslavách 141. výročia jeho narodenia.

Po slávnostnom akte kladením vencov a po tónoch Hymny SR predniesol svoj príhovor sám minister obrany SR Jaroslav Naď. K jeho slovám úcty a vďaky k velikánovi slovenských dejín sa pridal aj predseda branno-bezpečnostného výboru Juraj Krúpa. Krásnu umeleckú bodku s noblesou v prednese básne ukončil aj svojim príbehom zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš.

Milan Rastislav Štefánik bol uznávaný vedec, vynikajúci vojak, politik a diplomat, významná a výnimočná postava novodobých dejín Slovenska, ktorá svojimi myšlienkami, ale najmä činmi bojovala za národnú slobodu. Práve jeho pôvod, rodinné zázemie a prostredie v ktorom vyrastal ho formovali a nasmerovali na jeho životnú cestu. Nadviazal na štúrovskú líniu vlastného boja za slobodu národa. Aj počas desaťročia pobytu v cudzine si zachoval slovenské vlastenectvo, presne tak, ako ho to učil jeho otec Pavel Štefánik. Jeho korene sú hlboko zapustené v kraji pod Bradlom, ktorý žije štefánikovskou tradíciou dodnes.

Aktivita sa ukončila prehliadkou novej expozície v rodnom dome M. R. Štefánika.