2023

Vojenský čin roka za rok 2022

V utorok 12. Septembra 2023 sa v priestoroch Klubu Ministerstva obrany SR uskutočnil už 26. ročník ankety  Vojenský čin roka za rok 2022. Anketa, ktorá mapuje a oceňuje mimoriadne činy príslušníkov ozbrojených síl, ako je napríklad záchrana života, pomoc verejnosti, výnimočná vojenská služba, či podpora ozbrojených síl v rôznych oblastiach, vznikla v roku 1998 a pri jej zrode stáli členovia redakcie Armádneho vysielania Slovenského rozhlasu plk. Miroslav Minár, pplk. Bernard Roštecký a redaktorka a moderátorka Petra Repková. Z tejto prestížnej spoločenskej akcie sa stala jedna z najvýznamnejších novodobých tradícií slovenských ozbrojených síl.

  Na 26. ročníku ankety bolo ocenené aj naše združenie UN VETERAN SLOVAKIA a jeho prezident plk. Štefan Jangl. Nomináciu sme získali za spoluprácu s ozbrojenými silami, za šírenie myšlienok mieru a povedomie o slovenských mierových misiách na verejnosti, za osvetovú publikačnú činnosť venovanú vojnovým veteránom mierových misií i za prácu s mládežou na rôznych branných podujatiach po celom Slovensku. Táto cena pre nás znamená vysoké ocenenie našej práce a povzbudzuje nás, aby sme v našom úsilí šírení povedomia o službe mieru novodobých vojnových veteránov nepoľavili. Len na pripomienku. Plk. Štefan Jangl a ženijný prápor v mierovej misii OSN UNTAES získali titul laureát Vojenského činu roka v premiérovom ročníku ankety v roku 1998. Neskôr sa stali laureátmi aj dvaja členovia UN VETERAN SLOVAKIA Ing.  Magdaléna Mellenová a pplk. Bernard Roštecký.    

Záznam galaprogramu z odovzdávania ocenení laureátom a nominovaných si budete môcť pozrieť v programe televízie RTVS na Dvojke 21. Septembra 2023.