2020

Letný tábor- Lubietova 2020

Napriek nepriaznivým okolnostiam kvôli opatreniam v súvislosti s pandémiou, sa o.z. UN VETERAN SLOVAKIA podarilo zrealizovať unikátny projekt – Letný táborový deň v obci Ľubietová. Už takmer desaťročie združenie organizuje vojenský deň s deťmi v prekrásnej ľubietovskej prírode, ale tentoraz sa to muselo zaobísť bez tábora. Priamo v historickom centre obce UN-Veteran Slovakia v spolupráci s Obecným úradom, Ministerstvom obrany a Združením klubov vojenskej histórie spoločne pripravili 9. júla pre deti i občanov zo širokého okolia celodenné podujatie v spoločnosti vojakov. Vojenský táborový deň priniesol nevšedný zážitok pre všetkých zúčastnených, ale užili si ho plným priehrštím najmä deti. Mali možnosť vyskúšať si jazdu na motorke z 2. svetovej vojny, povoziť sa na vojenskom nákladnom aute Praga RN, vyskúšať si vybavenie a výstroj našich ženistov, oboznámiť sa s výbavou vojenskej polície. S najväčším záujmom sa však stretli vojaci a vojačky v dobových vojnových unifomách z klubov vojenskej histórie z celého Slovenska a všetkých prekonala olympijská víťazka Anastázia Kuzminová, ktorá sa s deťmi fotila, absolvovala autogramiádu a pre každé dieťa mala povzbudivé slová. Naša najúspešnejšia olympionička biatlonistka Nasťa sa v tento deň stala miláčikom Ľubietovej. Atraktívny program vyplnili aj rôzne súťaže pre deti, ktoré prebiehali v réžii členov UNVS. Súťažilo sa v streľbe z luku, airsoftových zbraní, vzduchovky…každé dieťa bolo vyznamenané medailou, diplomom a vojenskými odznakmi na pamiatku. Prvýkrát v roku sa po „protikoronových“ opatreniach na verejnosti predstavilo Regrutačné stredisko z Banskej Bystrice a rotná Mgr. Jana Michalcová si mohla vydýchnuť až úplne na záver podujatia. „ Záujem detí bol obrovský,“ hovorí sympatická černovláska, „mohli si poskladať papierové lietadielko, vyfarbiť omalovánky, ale čo ma teší najviac, zaujímali sa aj dospelí a získali sme aj vážnych záujemcov o vojenskú profesionálnu službu.
Vymenili sme si kontakty a navštívia nás v Regrutačnom stredisku, kde sa
s nimi porozprávame o možnostiach, ktoré sa im v ozbrojených silách črtajú“. Pod dvestoročnými gaštanmi a platanmi si svoje tábory rozložili aj priaznivci vojenskej histórie zo Združenia klubov vojenskej histórie z celého Slovenska. Ani oni ešte nemali možnosť predstaviť sa v tomto roku verejnosti. Do Ľubietovej prišli členovia klubov KVH Tyrnau, KVH Golian, KVH Krasnogvardejci, KVH Trnavská posádka, KVH Komoča, KVH Svoboda a Klub priateľov vojenskej histórie. Všetci v historických uniformách,
s dobovými zbraňami a vojnovou výbavou patrili jednoznačne k najväčším
atrakciám. Ich bohatá účasť na tomto podujatí UN VETERAN SLOVAKIA je
výsledkom zmluvy o spolupráci, ktorú nedávno podpísali predseda Združenia klubov vojenskej histórie Slovenska Bc. Tibor Devát a prezident UNVS plk. v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD. „V tomto roku nám kvôli koronakríze odpadli všetky naše podujatia, ktoré naše kluby pripravovali v súvislosti s významným 75. výročím ukončenia 2. svetovej vojny,“ konštatoval Tibor Devát. „Privítali sme možnosť zúčastniť sa na akcii v Ľubietovej a myslím si, že to je dobrý výsledok našej spolupráce s vojnovými veteránmi. Združenia by sa mali spájať, len tak budeme mať silu presadzovať užitočné veci pre kluby, veteránov, ozbrojených síl a samozrejme pre širokú verejnosť“, povedal predseda ZKVH Slovenska. Tradičné podujatie v Ľubietovej má podporu ministerstva obrany i ozbrojených
síl. V zastúpení ministra obrany SR Jaroslava Naďa, ktorý sa ospravedlnil, na táborový deň zavítali štátny tajomník MO SR Mgr. Marián Majer PhD. a
generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov JUDr. Martin Jakál. Štátny
tajomník a generálny riaditeľ si v sprievode prezidenta UNVS prezreli všetky atrakcie i súťažné stanovištia detí a vyjadrili veľkú spokojnosť s celkovou organizáciou i originálnou ideou organizovať takéto podujatia. „Rozprávali sme sa s pánom prezidentom, že takéto podujatia má zmysel a zaslúži si podporu zo strany ministerstva i do budúcnosti,“ povedal Marián Majer. „Aj pre ministerstvo a hlavne pre prezentáciu ozbrojených síl je dôležité byť na verejnosti, byť videný, aby sa aj mladí ľudia oboznámili s poslaním i činnosťou vojakov. Naozaj radi podporíme takéto podujatia,“ dodal štátny tajomník. Celú organizáciu podujatia, plánovanie, koordináciu i zabezpečenie všetkých akcií priamo na mieste, mal na povel plk. v.v. Ing. Jaroslav Valko. Svoju úlohu zvládol exelentne a patrí mu veľké uznanie i poďakovanie. Rovnako tak patrí poďakovanie za vydarený táborový deň obci Ľubietová a hostiteľovi pánovi starostovi Ing. Pavlovi Zjacovi, predsedníčke o.z. Libheta pani Dagmar Zajacovej, zabezpečili pre všetkých účastníkov nielen príjemné prostredie, ale aj výborný guláš a kofolové občerstvenie pre všetkých zúčastnených, deti rodičov i vojakov. Vyjadrili presvedčenie, že o rok sa s vojnovými veteránmi a príslušníkmi ozbrojených síl stretnú opäť. Ďakujeme aj zúčastneným klubom
vojenskej histórie, Bc. Tiborovi Devátovi, Nuž a nesmieme zabudnúť na
poďakovanie sa aj členom UN VETERAN SLOVAKIA, ktorí sa podieľali na príprave, zabezpečení a organizovaní všetkých súťaží pre deti, menovite: Plk. Štefanovi Janglovi, plk. Miroslavovi Klimekovi, pplk. Ľubomírovi
Mičátkovi, pplk. Ondrejovi Urbanovi, mjr. Ingrid Karáskovej, pplk.
Jirkovi Kvasničkovi, Martinovi Klimekovi, Marii Rošteckej a Antonovi
Rošteckému, Ing. Antonovi Šiserovi, PhD., Ing. Jánovi Mišíkovi, PhD. Na
záver UN VETERAN SLOVAKIA ďakuje za podporu a pomoc pri organizácii
podujatia Ministerstvu obrany SR, Generálnemu štábu ozbrojených síl SR,
Sekcii ľudských zdrojov MO SR, Veliteľstvu pozemných síl, Ženijnému
práporu Sereď, Regrutačnému stredisku Banská Bystrica a Vojenskej
polícii Hronsek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *