2019

Ľubietová 2019

Už po siedmykrát celodenný  program pre deti pripravili vojaci zo
združení UN VETERAN SLOVAKIA a Klubu Zväzu vojakov Slovenskej
republiky v Seredi, samozrejme aj s podporou zložiek Ozbrojených síl
SR a Ministerstva obrany SR. Vojaci z oboch organizácií naplánovali
a zorganizovali v stredu 3. júla atraktívne podujatie s názvom Vojenský
deň. S výraznou pomocou vojakov zo ženijného práporu v Seredi,
vojenských policajtov z Banskej Bystrice, príslušníčok Regrutačného
strediska Žilina pripravili program, ktorí zaujal všetkých detských
účastníkov letného pobytu, tentoraz ich bolo takmer osemdesiat. So
seredskými ženistami si vyskúšali potápačskú výstroj, ručnú
mínohľadačku, poľnú lopatku, maskovanie vozidla, vojenskí policajti im
pripravili ukážku policajného výstroja a výzbroje. Vojačky zo žilinského
regrutačného strediska deti oboznámili so službou vojakov i možnosťou
stať sa v budúcnosti príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Pripravili aj prekážkovú dráhu, ktorú zdatnejšie deti prekonávali
v nepriestrelnej veste. Najväčšou atrakciou pre deti, chlapcov i dievčatá,
však bola streľba zo vzduchoviek a airsoftových zbraní. Záver
dobrodružného dňa patril veľkému oceňovaniu a odmenám za
statočnosť, vedomosti i šikovnosť, ktoré deti preukázali vo všetkých
disciplínach. Želáme im, všetko dobré do budúceho školského roka
a tešíme sa na stretnutie v roku 2020, opäť v pohostinnej Ľubietovej. Nuž
a na záver ešte mená vojakov, ktorí celú akciu naplánovali, riadili,
zabezpečovali a dohliadali na jej úspešný priebeh: prezident UN
VETERAN SLOVAKIA plk. v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD. predseda Klubu
Zväzu vojakov SR Sereď pplk. v.v. Ing. Ondrej Urban, pplk. v. v. Ing.
Ľubomír Mičátek, pplk. v.v. Dr. Bernard Roštecký, pplk. v.v. Ing. Jiří
Kvasnička, kpt. Ing. Barbora Horváthová a čat. Monika Kupčová z RS
Žilina, por. Ing. Eliška Pružinská a por. Ing. Anton Šiser PhD., z NBÚ
Bratislava, seredským vojakom pod vedením rtn. Romana Buzalku a čat.
Róbert Jahoda z Nemeckej.
Poďakovanie patrí aj pplk.v.v. Ing. Jaroslavovi Valkovi, ktorý ako vždy,
tak aj tento rok zabezpečil spoluprácu s o.z. LIBETHA a organizačne
pripravil program s horolezcami tiež aj na ďalší deň v detskom tábore,
kde na horolezeckej stene si deti mohli vyskúšať svoju zručnosť a
odvahu.
Vďaka za materiálne zabezpečenie patrí aj všetkým sponzorom, ktorí
prispeli vecnými darmi na ocenenie detí, obci Ľubietová, starostovi Ing.

Pavlovi Zajacovi a určite aj pani predsedníčke o. z. LIBETHA Dagmar
Zajacovej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *