2021

77.výročie SNP v Seredi

Od vzniku nášho občianskeho združenia si každoročne aj naši členovia pripomínajú výročie najväčšieho protifašistického vystúpenia slovenského národa v II.svetovej vojne a to Slovenského národného povstania.Vo štvrtok 26.8.2021 sme si uctili pamiatku obetí SNP položením vencov pri pomníku hrdinov SNP v mestskom parku v Seredi,za účasti delegácií mestského zastupiteľstva vedeného primátorom Ing.Tomčány Martinom,delegácie základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,zástupcov žpr Sereď,členov UN Veteran Slovakia vedenou Ing.Mičátek Ľubomírom a členov ZV SR klub Sereď vedenou predsedom Ing.Urban Ondrejom.

Po položení vencov sa zhromaždeniu prihovoril primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, ktorý povedal: “„Slovenské národné povstanie je v slovenskej histórii výnimočným počinom a dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí. Títo ľudia, presvedčení o správnosti svojho konania, vedení túžbou po slobode a spravodlivosti čelili nielen proti početnejšej ale aj skúsenejšej nemeckej armáde. Neprípustnosť fašizmu v akejkoľvek forme je trvale platným odkazom Slovenského národného povstania. Sloboda a demokracia stála mnohé ľudské životy, rodinné tragédie, vypálenie celých obcí a mnohé ďalšie straty, s ktorými bolo ťažké sa zmieriť a prekonať ich.“

Históriu SNP počas tohtoročného spomienkového stretnutia pripomenul aj člen predsedníctva oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante Anton Pančík, ktorý mimo iného poznamenal: „My občania Slovenska máme byť načo hrdí. Sú to naše vlastné dejiny, písané hrdinami povstania. Preto ďakujeme svojim otcom, dedom, pradedom ale aj ženám, matkám či sestrám a aktívnym ľuďom za odhodlanie, statočnosť a vôľu vytrvať v boji proti fašizmu. Pravdivú históriu treba zachovať pre budúce generácie. Vzdelaná, zdravá a sebavedomá mladá generácia je zárukou, že obete v SNP neboli zbytočné. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov bude aj naďalej dôstojne chrániť pamiatku bojovníkov za slobodu.“