2015

Fórum vojnových veteránov

13. 5. 2015 – Trnavský samosprávny kraj (TTSK), Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky (ÚVV SR) a Únia vojnových veteránov SR, klub Trnava, usporiadali v Divadle Jána Palárika v Trnave vedeckú konferenciu Fórum vojnových veteránov. Záštitu nad konferenciou prevzali predseda vlády SR Robert Fico a minister obrany SR Martin Glváč.

Cieľom konferencie bolo poukázať na potrebu dodržiavania mieru, bezpečnosti, partnerstva a spolupráce medzi národmi a prezentácia dobrých príkladov práce slovenských občanov, ktorí pôsobili v mierových misiách.Konferencie sa zúčastnili aj  predstavitelia UN-VETERAN SLOVAKIA – Štefan Jangl, Jaroslav Valko, Ondrej Urban. Na konferencii vystúpil Štefan Jangl s prednáškou „SLOVENSKÁ POMOC KRAJANOM- MINULOSŤ A PERSPEKTÍVY“

Na záver prijali účastníci konferencie spoločné vyhlásenie

Vyhlásenie účastníkov konferencie

Fórum vojnových veteránov konanej dňa 13.5.2015 v Trnave

Pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl zorganizoval Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Úniou vojnových veteránov SR už 2. ročník konferencie Fórum vojnových veteránov.

Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií si pripomíname od roku 2003. Predchádzalo tomu prijatie rezolúcie Valného zhromaždenia OSN z decembra 2002, ktorou bol 29. máj ustanovený za Medzinárodný deň mierových síl OSN. Cieľom je vyjadriť hlbokú úctu a vzdať česť vojačkám a vojakom, ktorí v nich prišli o život alebo boli zranení a v mene svetového spoločenstva poďakovať všetkým mužom a ženám, ktorí v misiách pod modrou vlajkou pôsobili.

Úlohou konferencie je poukázať na potrebu dodržiavania mieru, bezpečnosti, partnerstva a spolupráce medzi národmi a prezentovať dobré príklady práce slovenských občanov ktorí pôsobili vo vojenských misiách v zahraničí. Súčasná bezpečnostná situácia vo východnej Európe a na Blízkom východe, spolu so skúsenosťami a poznatkami z vojnového konfliktu na Balkáne, vytvára priestor pre diskusiu zástupcov armády, bývalých príslušníkov mierových misií, zástupcov akademickej pôdy, členov občianskych združení združujúcich vojnových veteránov a širokej verejnosti, k vyjadreniu svojich názorov a postojov k potrebe odstránenia vojnových konfliktov a dodržiavania mieru a spolupráce  medzi národmi.

Prednášajúci prezentovali svoje skúsenosti a poznatky z pôsobenia v zahraničných misiách a poukázali na potrebu zachovania mieru a bezpečnosti v strednej a východnej Európe, ako aj v krízových oblastiach na Blízkom východe a vo svete. Taktiež bola predstavená spolupráca veteránskych organizácií v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Trnavským a Juhomoravským krajom.

Cieľom tejto konferencie bola snaha o popularizáciu témy vojnových veteránov medzi širokou verejnosťou. Organizátori sa zaväzujú k opakovanej organizácii tohto podujatia aj v nasledujúcich rokoch. Zhodujú sa, že je potrebné k téme zachovania mieru a bezpečnosti vo svete v súčasnosti aktivizovať celú našu občiansku verejnosť. Súčasťou konferencie je aj vydanie zborníka prednášok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *