2015

Detský letný tábor

Detský letný tábor v Ľubietovej

Občianske združenie UN Veterán Slovakia so sídlom v Seredi pri propagácii a podpore Ministerstva obrany SR a ozbrojených síl Slovenskej republiky a výchovy ku vlastenectvu aj tento rok spoluorganizovalo s občianskym združením LIBETHA v Ľubietovej pri Banskej Bystrici  detský letný tábor pre deti zo sociálne odkázaných rodín. Jeden deň (9. júl 2015) tohto týždňového tábora bol venovaný „vojakom“. Na základe zmluvy o spolupráci  s MO SR vykonali v predmetný deň príslušníci Vojenskej polície MO SR z útvaru Vlkanová-Hronsek ukážku kynologických činností, vozidla Aligátor a výzbroje Vojenskej polície MO SR.  Členovia UN VETERAN SLOVAKIA pripravili pre deti zbierku rôznych studených zbraní , zorganizovali súťaž  so šípkami  a všetkých dekorovali vojenskými odznakmi.   V letnom tábore bolo 53 detí , ktoré sa na tento deň veľmi tešili a požiadali aby sa vojenský deň  zahrnul do programu aj na budúci rok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *