2019

Pietny akt v Seredi

21. januára 2019 sa na mestskom cintoríne v Seredi konala pietne spomienkové podujatie pri príležitosti 13. výročia tragickej havárie dopravného lietadla AN 24, pri ktorej zahynulo 42 príslušníkov slovenských ozbrojených síl, vracajúcich sa po splnení úloh z misie v Kosove. Bol medzi nimi aj plukovník Štefan Ivan, ženista, veliteľ a vojnový veterán z mierových misií OSN v bývalej Juhoslávii. Jeho pamiatku i pamiatku všetkých obetí havárie si pri mieste posledného odpočinku plk. Ivana, položením vencov a kytíc, uctili rodinní príslušníci, spolubojovníci, priatelia, známi. Pietny akt potom pokračoval zádušnou sv. omšou v kostole sv. Jána Krstiteľa za vojakov, ktorí zahynuli v mierových misiách a operáciách. Omšu celebroval diecézny biskup – ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek. 

Pietneho aktu sa okrem manželky, dcéry a syna Štefana zúčastnili: Mons. František Rábek – vojenský ordinár, biskupský vikár – plk. PaedDr. ThLic. Stanislav LIPKA, brigádny generál Ľubomír Gacko – náčelník štábu pre podporu operácií, za Generálny štáb OS SR plk. Roland Bartakovics, primátor Serede Ing. Martin Tomčányi, prezident UN VETERAN SLOVAKIA plk. v.v. Štefan Jangl, predseda Zväzu vojakov SR – klub Sereď pplk. v.v. Ondrej Urban, členovia UNVS a ZVSR-klub Sereď a príslušníci ženijného práporu Sereď na čele s jeho veliteľom podplukovník Ing. Františkom Mihalovičom.

Na cintoríne sa prítomným prihovoril prezident UN VETERAN SLOVAKIA plk. v.v. Štefan Jangl. Spomínal na plukovníka Štefana Ivana ako na kamaráta, spolubojovníka nielen zo Serede, ale aj v mierových misiách, ktoré spoločne absolvovali. Štefana si všetci vážili ako svedomitého vojaka i dobrého priateľa. Jeho vojenská kariéra sa rozvíjala najskôr v seredských ženiných útvaroch, potom v mierových misiách UNPROFOR a KFOR a neskôr svoje bohaté skúsenosti zúročil ako veliteľ Výcvikovej základne mierových síl Nitra, pri príprave vojakov odchádzajúcich do mierových misií a operácií vo svete. Plk. Jangl vyzdvihol Štefanovu zásluhu, keď inicioval a zabezpečil v Nitre vo výcvikovej základni vybudovanie pamätníka vojakom, ktorí položili svoje životy pri plnení úloh v mierových misiách. Snaha o zachovanie a dôstojné umiestnenie tohto prvého pamätníka padlých vojakov, bude jednou z hlavných úloh UN VETRAN SLOVAKIA v najbližšom období. Prezident UNVS zároveň vysoko ocenil, že z iniciatívy združenia, bol rozhodnutím ministra obrany, plk. Štefan Ivan v decembri 2018, na návrh UNVS uvedený do Siene slávy Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Je to vyjadrenie najvyššieho uznania tomuto vojakovi, ktorého odkaz si UN VETRAN SLOVAKIA uctí rozvíjaním svojich aktivít zameraných na spoluprácu medzi aktívnymi vojakmi a vojakmi, ktorí už svoju službu ukončili i civilnou verejnosťou. Dôležitou úlohou združenia bude i šírenie mierového odkazu hlavne v mladej generácii s pripomienkou, že Slovensko sa vo svete zapísalo do histórie ako tvorca mieru už prvými úspechmi našich ženistov na Balkáne. Ich súčasťou bol aj náš priateľ a spolubojovník plk. Ing. Štefan Ivan, na ktorého nikdy nezabudneme, zdôraznil na záver plk. Jangl.

Pri príležitosti 13.výročia sa dňa 21.januára 2019 na cintoríne v Seredi uskutoční pietny akt vzdania pamiatky nášmu bývalému kolegovi ženistovi a vojnovému veteránovi plk.Ivanovi Štefanovi a ďalším 41 príslušníkom OS SR, ktorí tragicky zahynuli pri  havárii lietadla v maďarskej obci Hejce pri návrate z misie v Kosove. Pietneho aktu sa zúčastnia vdova a rodinní príslušníci plk.Ivana,primátor mesta Sereď, hlavný ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, veliteľ žpr a príslušníci žpr Sereď, členovia ZV SR klub Sereď, členovia UN-Veteran Slovakia a bývalí kolegovia a spolupracovníci.

Program pietneho aktu:

15,25 -15,45 -zhromaždenie prítomných pred  Domom smútku

15,45 -presun k hrobu plk.Ivana

-položenie vencov, kytíc

-hymna SR

-príhovor prezidenta o.z UN-Veteran Slovakia plk.vv.Ing.Jangla Štefana, PhD

– príhovor ordinára Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky mons.Rabek Františka

-16,15-16,20 ukončenie pietneho aktu na cintoríne

Do 16,50-presun do kostola v Seredi

17,00-18,00-zádušná sv.omša za padlých vojakov v mierových misiách, ktorú bude celebrovať ordinár  Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky mons.Rabek František.

K účasti na pietnom akte Vás pozývajú Občianske združenie UN-Veteran Slovakia v spolupráci so ZV SR klub Sereď a žpr Sereď.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *