2023

Pietny akt- spomienka na plk.Štefana Ivana

V pondelok 23. januára sa na mestskom cintoríne v Seredi konal pietny akt k ucteniu si pamiatky plukovníka Štefana Ivana ako aj ďalších obetí leteckej katastrofy v Hejciach.

Pri havárii lietadla AN-24, ktoré 19. januára 2006 prepravovalo slovenských vojakov z mierovej misie KFOR v Kosove, zahynulo 42 vojakov a to 39 mužov a 3 ženy. Jedným z nich bol aj plk. Štefan Ivan, Čestný občan mesta Sereď a Tekovských Lužian in memoriam a držiteľ pamätnej medaile Trnavského samosprávneho kraja in memoriam. Na znak úcty sa rodina, priatelia  a kolegovia plk. Štefana Ivana každoročne stretávajú na mestskom cintoríne v Seredi, aby vzdali úctu všetkým obetiam katastrofy.

Spomienkové stretnutie aj tento rok zorganizovalo občianske združenie  UN-Veteran Slovakia v spolupráci so ZV SR – klub Sereď a 91. ženijným plukom Sereď.  Okrem rodinných príslušníkov sa ho zúčastnili primátor mesta Sereď Ing. Ondrej Kurbel a zástupkyňa primátora Ing. Mária Fačkovcová, hlavný ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR mons. František Rábek, predseda Klubu generálov SR generálporučík v. v. Ing. Peter Vojtek,  generálmajor v. v. Ing. Ondřej Novosad, generál v. v. JUDr. Oto Lobodáš, PhD., prezident UN-Veteran Slovakia plukovník v. v. Ing. Štefan Jangl, PhD. a členovia UN Veteran Slovakia, prezident ZV SR plukovník v. v. Ing. Gabriel Merňák s viceprezidentom plukovníkom v. v. Ing. Eduardom Csongom a členovia ZV SR – klub Sereď, náčelník štábu Pozemných síl Ozbrojených síl SR plukovník Ing. Roland Bartakovics, veliteľský zbor 91. ženijného pluku Sereď pod velením zástupcu veliteľa podplukovníka Ing. Rastislava Duboveckého, ako aj  bývalí kolegovia a spolupracovníci. Položením vencov k miestu posledného odpočinku zosnulého plukovníka Štefana Ivana vzdali prítomní úctu všetkým  obetiam katastrofy. Z cintorína sa hostia presunuli do kostola sv. Jána Krstiteľa v Seredi, kde sa konala zádušná svätá omša za padlých vojakov v mierových misiách, ktorú  celebroval ordinár  Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky mons. František Rábek.